Naše elektrárny
Vodní elektrárna
V březnu roku 2017 získala skupina GEEN stavební povolení v Gruzii na výstavbu malé vodní elektrárny Jonouli 1 o výkonu 1,9 MW. První fáze výstavby zahrnovala stavbu cesty do místa jezu, výstavbu tlakového přivaděče o délce cca 1 600 m, výstavbu strojovny se dvěma Francisovými turbínami, každé o výkonu 950 kW, budování a opravu vedení 10 kV v celkové délce 11 km.

Začátkem roku 2018 byla zahájena druhá fáze výstavby. Během dubna proběhla dodávka Francisových turbín, v červnu začaly elektroinstalační práce související s kabeláží a instalací elektrozařízení. V září byl spuštěn tříměsíční zkušební provoz, který proběhl bez závad, a na něj následně plynule navázal běžný provoz elektrárny. V dubnu 2019 byl za přítomnosti investorů, představitelů gruzínské vlády a médií slavnostně zahájen provoz elektrárny.

V roce 2020 probíhal standardní provoz.
gruzie
VE Jonouli 1
VE Jonouli 1
Instalovaný výkon
1,85 MW
Instalovaný výkon
Roční produkce
4447 MWh
Roční produkce
Rok uvedení do provozu
2018
Rok uvedení do provozu

Další elektrárny GEEN

Investujte do geenu

Energetické dluhopisy jsou výhodným zhodnocením Vašich investovaných prostředků.
Investujte do geenu
Dekorace
Vážení zákazníci,

na základě nepříznivé geopolitické situace došlo ze strany České národní banky k pozastavení činnosti Sberbank CZ, kterou jsme využívali pro platební styk s odběrateli energií od společnosti GEEN Sale a.s.  Z tohoto důvodu Vás informujeme o změně bankovního spojení pro veškeré platby vůči naší společnosti.

Nové číslo našeho účtu je: 123-5497220297/0100

Žádáme Vás o neprodlenou změnu účtu Vašich veškerých plateb vůči společnosti GEEN Sale a.s. 
VARIABILNÍ SYMBOL ZŮSTAVÁ V PLATNOSTI.
 
Děkujeme Vám za pochopení.