MVE Františkov nad Ploučnicí

Naše elektrárny
Malá vodní elektrárna
Tato elektrárna je osazena Francisovou horizontální turbínou o výkonu 0,576 MW. Rekonstrukce této elektrárny probíhala i během roku 2018. Úspěšně se dokončila revize hydrauliky pro natáčení rozváděcích turbín, oprava koruny jezu a oprava jezového a jalového stavidla. Dokončila se také stavba sociálního zázemí pro obsluhu elektrárny. Byla dodána nová přelivová vana na vtoku do výrobny. Elektrárna se připojila na dohledové centrum v Brně, čímž probíhá nepřetržitá kontrola výroby.
Česká republika
MVE Františkov nad Ploučnicí
MVE Františkov nad Ploučnicí
Instalovaný výkon
0,576 MW
Instalovaný výkon
Roční produkce
754 MWh
Roční produkce
Rok uvedení do provozu
2002
Rok uvedení do provozu

Investujte do geenu

Energetické dluhopisy jsou výhodným zhodnocením Vašich investovaných prostředků.
Investujte do geenu
Dekorace
Vážení zákazníci,

na základě nepříznivé geopolitické situace došlo ze strany České národní banky k pozastavení činnosti Sberbank CZ, kterou jsme využívali pro platební styk s odběrateli energií od společnosti GEEN Sale a.s.  Z tohoto důvodu Vás informujeme o změně bankovního spojení pro veškeré platby vůči naší společnosti.

Nové číslo našeho účtu je: 123-5497220297/0100

Žádáme Vás o neprodlenou změnu účtu Vašich veškerých plateb vůči společnosti GEEN Sale a.s. 
VARIABILNÍ SYMBOL ZŮSTAVÁ V PLATNOSTI.
 
Děkujeme Vám za pochopení.