Energie

Často kladené
otázky

Úspěch naší společnosti je postaven na kompetentním týmu, který táhne za jeden provaz. I když má GEEN již přes sto zaměstnanců, nezapomínáme na jeho rodinný charakter a udržujeme přátelské vztahy i na osobní rovině. Interní firemní kultura je tak založena na vzájemné pomoci.
Výše příspěvku k úspornému tarifu

Vážení zákazníci, níže uvádíme výši příspěvku je dle přiznané Distribuční sazby, v rámci Vládou České republiky schváleného úsporného tarifu:

 

Distribuční sazba 

Výše příspěvku

D01d, D02d, D25d         

3 500 Kč

D26d, D35d, D45d, D56d, D57d 

2 000 Kč

Státní příspěvek se nevztahuje na víkendovou sazbu D61d, ani na sazbu D27d pro elektromobilitu.

Pokud se Vás tento příspěvek týká, obdrželi jste o tom podrobné informace v dopise/emailu, který Vám byl naší společností zaslán. 

Dále pro pro období od října 2022 až do konce roku 2023 Vláda České republiky dále schválila odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energie (599,- Kč za každou MWh elektřiny). I tato úprava bude mít pozitivní dopad do Vašeho vyúčtování.

V případě jakýchkoli dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info.geensale@geen.eu, nebo na tel. čísle 840 800 900.

Provozní doba zákaznické linky je Po–Pá 9.00–17.00 hod.

Jak změním dodavatele energií?
Na základě smlouvy se stávajícím dodavatelem a posledního vyúčtování s Vámi sepíšeme Smlouvu s naší společností. Udělíte nám plnou moc pro vyřízení všech potřebných úkonů. Vypovíme smlouvu u stávajícího dodavatele, v případě potřeby uzavřeme smlouvu o distribuci s provozovatelem distribuční soustavy a pohlídáme vše tak, aby změna dodavatele proběhla bez problémů a hladce.
Cena za dodávky energie má několik složek. Která z nich je předmětem konkurence (je neregulovaná)?
Předmětem konkurence je neregulovaná složka energie, což je Silová elektřina (nebo plyn) a Stálý denní/měsíční plat za Odběrné místo. Ostatní složky jsou regulované rozhodnutím Energetického regulačního úřadu a nemůže zde probíhat jakákoli soutěž. Zajímejte se o neregulovanou část. Tu regulovanou budete mít stejnou u každého dodavatele.
Jak dlouho trvá změna dodavatele?

Počátek dodávky od naší společnosti závisí na ukončení Vašeho stávajícího smluvního vztahu s původním dodavatelem. Podáním výpovědi u stávajícího dodavatele poběží výpovědní lhůta, během které Vás bude stávající dodavatel nejspíše kontaktovat. Budeme rádi, když si získané informace ověříte u nás.
U smlouvy na dobu neurčitou trvá výpovědní lhůta ze zákona 3 měsíce, ale může být i kratší.
U smlouvy na dobu určitou je lhůta závislá na druhu smlouvy, kterou máte se svým dodavatelem sepsanou.

Zahajení dodavky je možné po rozvázání smluvního vztahu s bývalým dodavatelem. 

Kdy mi bude vystaveno konečné vyúčtování od předchozího dodavatele?
Po zahájení dodávky energií od naší společnosti obdržíte od původního dodavatele ukončovací fakturu, kde Vám původní dodavatel vyúčtuje Vaši spotřebu k poslednímu dni odběru.
Vracíte přeplatek z faktury nebo jej započítáváte na další předepsané zálohy jako většina dodavatelů?
Podle všeobecných obchodních podmínek Vám přeplatek převedeme na další zálohové období. V případě Vašeho nesouhlasu Vám vrátíme přeplatek na účet.
Jakým způsobem mohu hradit zálohy a faktury?

Zálohy
Nechcete-li se o placení záloh starat, zvolte si inkaso nebo SIPO. Pokud rádi platíte sami, můžete si zvolit platbu bankovním převodem.

Faktury
Nedoplatek můžete hradit příkazem k úhradě anebo inkasem k úhradě. Přeplatek Vám převedeme na další zálohové období. Na základě Vaší žádosti Vám jej zašleme na bankovní účet anebo poštovní poukázkou. Pokud se nejedná o konečné vyúčtování, přeplatek ve výši do 100 Kč poštovní poukázkou nezasíláme.

Podepsal jsem smlouvu s Vaší společností a jsem nový zákazník. Co bude následovat?
Po sepsání Smlouvy s naší společností obdržíte „Uvítací dopis“, ve kterém najdete informace o dalších krocích, které budou následovat, a předpokládané datum zahájení dodávky. Jakmile budeme mít změnu dodavatele schválenou, obdržíte Platební kalendář – rozpis záloh.
Od kdy je smlouva platná?
Smlouva se stává platnou dnem podpisu a účinná je dnem sjednaného zahájení dodávek od naší společnosti.
Kdo zajišťuje odečty a kdy obdržím vyúčtování?
Odečty odběrného místa zajišťuje distributor, který se se změnou dodavatele nemění. Odečty budou tedy i nadále probíhat tak, jak jste zvyklí.
Stavy uvedené ve faktuře nesouhlasí se stavem na měřidle. Jak mám postupovat?
Pokud vám nesedí stav měřidla se stavem na faktuře, můžete fakturu reklamovat.

Důvodů, proč k rozdílu došlo, může být více. Může se například jednat o chybu při přepisování hodnot pracovníkem provádějícím odečet. Dalším případem je, když je odečet proveden odhadem (tedy propočtem podle typového diagramu dodávky). Stačí nám zadat reklamaci pomocí formuláře na našich webových stránkách, popřípadě přes zákaznickou linku, a my předáme reklamaci na příslušného distributora.

Co je distribuční síť?
Distribuční síť je elektrické vedení (u plynu potrubí), které vede k Vám domů. U každé domácnosti je nainstalováno měřicí zařízení, které slouží k přepočítání spotřeby.
Kdo je distributor a kdo dodavatel?

Distributor je společnost, která provozuje distribuční síť, na které se přenáší energie.

Distributor je správce, který hlídá a stará se celou distribuční síť včetně měřicího zařízení u vás doma. Jeho pracovník u Vás provádí odečet. Dodavatel je společnost, která zajišťuje energii do distribuční sítě. Přeneseně – Distribuce jsou koleje a energie jsou vlaky (Dodavatelé) na nich.

Kdo se stará o energetiku?
Garantem transparentních a nediskriminačních podmínek fungování trhu s plynem v ČR je Energetický regulační úřad – www.eru.cz.
Co je silová elektřina?
Silová elektřina je elektrická energie vyrobená v elektrárně, přenesená až k vám domů.
Za co kromě silové elektřiny platím?
Součástí plateb za dodávku energií jsou kromě silové energie také regulované platby, které stanovuje pro každý rok Energetický regulační úřad. Jsou to poplatky za odběrné místo, Distributorovi za transport energie, Operátorovi trhu a Energetickému regulačnímu úřadu a poplatek na obnovitelné zdroje. Dále také daň z elektřiny a plynu a také DPH. Volbou dodavatele můžete ovlivnit cenu pouze silové energie.
Myslím si, že mám špatně vypočtenou zálohovou platbu. Lze její výši změnit?
Celková výše zálohových plateb by neměla být nižší než 100 % platby odpovídající spotřebě za předchozí srovnatelné období. Situací, kdy je nutné zálohové platby změnit, je například změna charakteru odběru (změna technologie vytápění). V takovém případě nás můžete kontaktovat prostřednictvím zákaznické linky nebo e-mailu a sdělit nám svůj požadavek. My Vaši žádost posoudíme a budeme Vás informovat o návrhu nové výše záloh. Snížení záloh je vždy třeba pečlivě uvážit a propočítat dopad takové změny. Pokud je záloha podhodnocena, hrozí riziko vysokého doplatku ve vyúčtování spotřeby.
Chci nahlásit změnu ve smlouvě, co k tomu potřebuji?

Kontaktujte nás na zákaznické lince neprodleně poté, co ke změně došlo. Připravíme pro Vás potřebné formuláře a v případě nutnosti zajistíme změnu i u příslušného distributora.

Pro urychlení požadavku jsme pro Vás připravili změnový formulář, který naleznete na našich webových stránkách.
Nejčastějšími požadavky jsou: změna osobních údajů, změna telefonního kontaktu, e-mailové adresy, doručovací adres, změna sídla, změna bankovního účtu, změna názvu společnosti.

Mám nové spotřebiče. Je nutná změna distribuční sazby a jističe?
Dle elektrospotřebičů, které máte doma a podle toho, k čemu je využíváte, máte přidělenou distribuční sazbu. Pokud jste zakoupili nové spotřebiče nebo plánujete využívat elektřinu jinak než doposud, může se spotřeba elektřiny výrazně zvýšit. Změna sazby je spojena s výměnou hlavního jističe před elektroměrem.
Distribuční sazbu můžete změnit jednou za 12 měsíců od uskutečnění poslední změny.
Změnu sazby a jističe vyřídíme za Vás. Požádáme Vás o doložení patřičných dokumentů pro distributora.
V případě zvýšení hodnot jističe a změny z jednotarifu na dvoutarif budeme potřebovat revizní zprávu a vyplněný změnový formulář. Pokud bude distributor požadovat další dokumenty, budeme Vás neprodleně informovat.
V případě snížení hodnot jističe a změny z dvoutarifu na jednotarif nebo změny v rámci sazby postačí vyplněný změnový formulář.
Nemovitost jsem prodal, koupil nebo se odstěhoval. Jak mám postupovat?
Pokud od nás již odebíráte elektřinu či plyn a potřebujete přepsat odběrné místo na jinou osobu, potřebujeme zaslat Předávací protokol, který bude podepsán jak Vámi, tak novým majitelem, a Žádost o výpověď smlouvy z důvodu stěhování, prodeje. Nový majitel musí uzavřít smlouvu na dodávku energií na svoje jméno a doložit vztah k nemovitosti (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva atp.) a Smlouvu o připojení k distribuční soustavě (tu můžeme samozřejmě vyřídit za nového majitele).
Pokud si přejete po koupi nemovitosti odebírat energie od naší společnosti, je zapotřebí, abyste s námi uzavřel/a smlouvu na dodávku energií. Zašlete nám doklad vztahu k nemovitosti (nájemní smlouvu, výpis z katastru nemovitostí). Smlouvu o připojení k distribuční soustavě si buď vyřídíte sami, nebo to rádi uděláme za Vás.
Původní majitel zemřel. Jak mám postupovat?
V případě úmrtí původního majitele odběrného místa nás, prosím, co nejdříve kontaktujte na zákaznické lince.
Chci nahlásit samoodečet, co pro to musím udělat?
Odečet měřidel je možné nahlásit z mnoha důvodů:
  • Změna dodavatele – Při změně dodavatele umožňuje provozovatel distribuční soustavy zjištění odečtu měřidla odhadem. Nahlášení samoodečtu je proto doporučováno. Při nenahlášení se vystavujete riziku, že bude Vaše případná reklamace zamítnuta. Odečet musí být předán na distribuční společnost do 5 pracovních dnů od změny dodavatele.
  • Přepis odběru energií na nového majitele – Pokud se stěhujete, je potřeba mít u sebe při vyřizování smlouvy o odběru energií předávací protokol, který obsahuje stavy měřidel při předání bytu nebo domu. V případě, že ještě před vyřízením změny odběratele v odběrném místě dojde k provedení vyúčtování na základě ročních odečtů, neuzná distribuce Vaše stavy a je nutné, abyste si náklady vyúčtovali s původním majitelem. S přesným propočtem nákladů Vám rádi pomůžeme.
  • Změna ceny energií – Odečet měřidel při změně ceny energií není povinný a pokud nechcete, nemusíte se jím zabývat. Nejsou-li odečty měřidel k dispozici, automaticky se postupuje podle vyhlášky č. 365/2009 Sb. Odečet ke konci kalendářního roku je možné nahlásit ve lhůtě 14 dnů – tedy od 1. 1. do 14. 1.
  • Mimořádné vyúčtování – Samoodečet nahlášený zákazníkem, na jehož základě bude vystavena mimořádná faktura na odběrné místo. Maximálně je možné nahlásit 10 samoodečtů za rok, mimořádné faktury jsou zpoplatněny dle Ceníku rozšířených služeb.
Slavíme 15 let společnosti GEEN