Investiční dokumenty

Aktuální
veřejná nabídka

Investováním do cenných papírů skupiny GEEN podporujete svoji finanční nezávislost a podílíte se na rozvoji moderní energetiky, která je šetrná k životnímu prostředí.

Aktuální veřejné cenné papíry

Propagační sdělení.

UPOZORNĚNÍ EMITENTA:

  1. Schválení prospektu by se nemělo chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu.
  2. Doporučujeme všem budoucím investorům, aby si přečetli prospekt, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.
Zobrazit všechny, i ukončené nabídky

Investujte do Geenu

V případě, že máte zájem získat více informací o možnosti investování, kontaktujte nás.
Příroda na výšku
Dekorace
Vážení zákazníci,

na základě nepříznivé geopolitické situace došlo ze strany České národní banky k pozastavení činnosti Sberbank CZ, kterou jsme využívali pro platební styk s odběrateli energií od společnosti GEEN Sale a.s.  Z tohoto důvodu Vás informujeme o změně bankovního spojení pro veškeré platby vůči naší společnosti.

Nové číslo našeho účtu je: 123-5497220297/0100

Žádáme Vás o neprodlenou změnu účtu Vašich veškerých plateb vůči společnosti GEEN Sale a.s. 
VARIABILNÍ SYMBOL ZŮSTAVÁ V PLATNOSTI.
 
Děkujeme Vám za pochopení.