Investiční dokumenty

Aktuální
veřejná nabídka

Investováním do cenných papírů skupiny GEEN podporujete svoji finanční nezávislost a podílíte se na rozvoji moderní energetiky, která je šetrná k životnímu prostředí.

Aktuální veřejné cenné papíry

Propagační sdělení.

UPOZORNĚNÍ EMITENTA:

  1. Schválení prospektu by se nemělo chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu.
  2. Doporučujeme všem budoucím investorům, aby si přečetli prospekt, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.
Zobrazit všechny, i ukončené nabídky

Investujte do Geenu

V případě, že máte zájem získat více informací o možnosti investování, kontaktujte nás.
Příroda na výšku
Dekorace
Slavíme 15 let společnosti GEEN