Naše elektrárny
Biospalovna na výrobu elektrické energie a tepla

Elektrárna na spalování biomasy o výkonu 4,87 MWe v elektrické energii a 8,50 MWt v teple, dodává elektřinu na základě uzavřených smluv do rozvodné sítě a teplo je využíváno k sušení pelet. V srpnu roku 2018 byl zahájen zkušební provoz elektrárny, který trval 3 měsíce s následným zahájením standardní výroby, která se realizovala po celý rok 2019. Obnovitelný zdroj vyrábí elektřinu, kterou dodává do rozvodné sítě.

Elektrárna na spalování biomasy vyrábějící teplo a elektrickou energii byla spuštěna jako první svého druhu v portfoliu skupiny GEEN.
Chorvatsko
Energana Benkovac
Energana Benkovac
Instalovaný výkon
4,87 MWe + 8,50 MWt
Instalovaný výkon
Roční produkce
41 177 MWhe
Roční produkce
Rok uvedení do provozu
2018
Rok uvedení do provozu

Investujte do geenu

Energetické dluhopisy jsou výhodným zhodnocením Vašich investovaných prostředků.
Investujte do geenu
Dekorace
Vážení zákazníci,

na základě nepříznivé geopolitické situace došlo ze strany České národní banky k pozastavení činnosti Sberbank CZ, kterou jsme využívali pro platební styk s odběrateli energií od společnosti GEEN Sale a.s.  Z tohoto důvodu Vás informujeme o změně bankovního spojení pro veškeré platby vůči naší společnosti.

Nové číslo našeho účtu je: 123-5497220297/0100

Žádáme Vás o neprodlenou změnu účtu Vašich veškerých plateb vůči společnosti GEEN Sale a.s. 
VARIABILNÍ SYMBOL ZŮSTAVÁ V PLATNOSTI.
 
Děkujeme Vám za pochopení.