Naše elektrárny
Malá vodní elektrárna

Malá vodní́ elektrárna derivačního typu s Kaplanovou turbínou o max. výkonu 2x200 kW a s maximálním využitelným spádem 14,5 m. Provoz vodní́ elektrárny je plně automatizován.

Česká republika
MVE Široká Niva
MVE Široká Niva
Instalovaný výkon
0,4 MW
Instalovaný výkon
Roční produkce
100 MWh
Roční produkce

Další elektrárny GEEN

Investujte do geenu

Energetické dluhopisy jsou výhodným zhodnocením Vašich investovaných prostředků.
Investujte do geenu
Dekorace
Vážení zákazníci,

na základě nepříznivé geopolitické situace došlo ze strany České národní banky k pozastavení činnosti Sberbank CZ, kterou jsme využívali pro platební styk s odběrateli energií od společnosti GEEN Sale a.s.  Z tohoto důvodu Vás informujeme o změně bankovního spojení pro veškeré platby vůči naší společnosti.

Nové číslo našeho účtu je: 123-5497220297/0100

Žádáme Vás o neprodlenou změnu účtu Vašich veškerých plateb vůči společnosti GEEN Sale a.s. 
VARIABILNÍ SYMBOL ZŮSTAVÁ V PLATNOSTI.
 
Děkujeme Vám za pochopení.