Ochrana osobních údajů

Skupina GEEN garantuje důvěrné zacházení se všemi uloženými osobními údaji svých zaměstnanců, klientů, obchodních partnerů a dodavatelů.

Skupina GEEN dělá vše pro zajištění toho, aby zpracování osobních údajů probíhalo způsobem, který vyžadují právní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Skupina GEEN ručí za to, že osobní údaje nebudou z naší strany žádným způsobem zneužívány ani prodávány třetím osobám.

Vážení zákazníci,

na základě nepříznivé geopolitické situace došlo ze strany České národní banky k pozastavení činnosti Sberbank CZ, kterou jsme využívali pro platební styk s odběrateli energií od společnosti GEEN Sale a.s.  Z tohoto důvodu Vás informujeme o změně bankovního spojení pro veškeré platby vůči naší společnosti.

Nové číslo našeho účtu je: 123-5497220297/0100

Žádáme Vás o neprodlenou změnu účtu Vašich veškerých plateb vůči společnosti GEEN Sale a.s. 
VARIABILNÍ SYMBOL ZŮSTAVÁ V PLATNOSTI.
 
Děkujeme Vám za pochopení.