Ochrana osobních údajů

Skupina GEEN garantuje důvěrné zacházení se všemi uloženými osobními údaji svých zaměstnanců, klientů, obchodních partnerů a dodavatelů.

Skupina GEEN dělá vše pro zajištění toho, aby zpracování osobních údajů probíhalo způsobem, který vyžadují právní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Skupina GEEN ručí za to, že osobní údaje nebudou z naší strany žádným způsobem zneužívány ani prodávány třetím osobám.

Slavíme 15 let společnosti GEEN