Investujte s námi

Investiční příležitosti skupiny Geen

Společnost GEEN Holding a.s. byla založena v roce 2009. Od počátku svého vzniku se věnuje oblasti obnovitelných zdrojů, výstavbě a provozování vodních, větrných, fotovoltaických elektráren a biospaloven.
Postupným budováním bezpečného portfolia těchto energetických zdrojů dosahuje zajímavé diverzifikace a dlouhodobé výnosnosti vlastněných aktiv.
Investice do udržitelné energie

O skupině geen

Aktiva
6+ mld. Kč
Aktiva
Tržby
+- 1 mld. Kč
Tržby
EBITDA
208 mil.
EBITDA
Roční vyráběný výkon
33 MW
Roční vyráběný výkon
Elektráren v portfoliu
21
Elektráren v portfoliu
Odběratelů energie
>50000
Odběratelů energie
Rok založení
2009
Rok založení
Počet zemí světa
4
Počet zemí světa
Zaměstnanců
100+
Zaměstnanců
Investice do udržitelné energie

O společnosti

GEEN Holding a.s. vlastní několik dceřiných společností nabízejících komplexní služby v energetice.
Společnosti ve skupině se věnují zejména realizacím obnovitelných zdrojů a investicím do nich, poskytování energetických auditů a nákupu a prodeji elektrické energie a plynu pro domácnosti i firmy (více než 50 000 odběratelů).
O společnosti
wind
Portfolio elektráren
chart
Ekonomické ukazatele
globe
Historie společnosti
Investice do udržitelné energie

Nabídka dluhopisů

Jako jednu z částí pro financování nákupu nebo výstavby svých obnovitelných zdrojů energie využívá skupina GEEN dluhopisy. Získané finanční prostředky jsou používány na projekty elektráren, u kterých je předem známý a smluvně podchycený výnos. Podkladovým aktivem těchto dluhopisů jsou všechny elektrárny vlastněné skupinou GEEN. Veškeré kupony i jistiny dluhopisů skupiny GEEN byly vždy řádně a včas vyplaceny.
V roce 2022 ČNB schválila další dluhopisový program pro skupinu GEEN.
Základní prospekt GEEN Development 2022-01-15
Vážení zákazníci,

na základě nepříznivé geopolitické situace došlo ze strany České národní banky k pozastavení činnosti Sberbank CZ, kterou jsme využívali pro platební styk s odběrateli energií od společnosti GEEN Sale a.s.  Z tohoto důvodu Vás informujeme o změně bankovního spojení pro veškeré platby vůči naší společnosti.

Nové číslo našeho účtu je: 123-5497220297/0100

Žádáme Vás o neprodlenou změnu účtu Vašich veškerých plateb vůči společnosti GEEN Sale a.s. 
VARIABILNÍ SYMBOL ZŮSTAVÁ V PLATNOSTI.
 
Děkujeme Vám za pochopení.