Ekonomické
ukazatele

Bilanční suma k 31. 12. 2022 v konsolidovaných IFRS výkazech skupiny GEEN vykazuje 6,10 mld Kč.

Konsolidované výkazy nezohledňují plnohodnotně rozpracovaný projekt vodní elektrárny Jonouli 2 v Gruzii.

Obrat za rok 2022 vzrostl na 1,23 mld Kč.
Aktiva
6 101 298 tis. Kč
Závazky
4 502 403 tis. Kč
Stálá aktiva
5 445 734 tis. Kč
Oběžná aktiva
655 564 tis. Kč
Dlouhodobé závazky
3 288 544 tis. Kč
Krátkodobé závazky
1 213 859 tis. Kč
Stálá aktiva
5 445 734 tis. Kč
Oběžná aktiva
655 564 tis. Kč
Dlouhodobé závazky
3 288 544 tis. Kč
Krátkodobé závazky
1 213 859 tis. Kč
Aktiva tvoří z více než 90% biomasové elektrárny, fotovoltaické elektrárny a vodní elektrárny a jejich doprovodné projekty.

Závazky představují především výdaje spojené s výstavbou uvedeného výrobního portfolia.
Zcela zásadní částí našich aktiv ve výši 5 371 780 tis. Kč tj. 87,5% tvoří dlouhodobý hmotný majetek, tedy ve zkratce - naše elektrárny.
Jde o hodnotu, která tvoří opravdové srdce naší společnosti.
Největší část závazků v hodnotě 1 999 386 Kč tvoří emitované dluhopisy.
Jak vidíte, důvěra investorů v GEEN Holding je opravdu velká.
Přidejte se i vy k naší misi čisté budoucnosti.
2022
v tis. Kč
2021
v tis. Kč
2020
v tis. Kč
2019
v tis. Kč
Obrat 1 226 793 1 022 041 691 525 439 027
Vlastní kapitál 1 630 497 1 309 974 1 659 272 1 028 307
Výkonová spotřeba 758 410 635 207 405 837 319 445
Bilanční suma 6 101 298 5 767 598 6 134 181 4 557 827
Vybrané ekonomické ukazatele na základě přiložených výkazů, které jsou zpracovány na bázi IFRS a přecenění.

Geen holding a.s.

Mateřská společnost

Geen development a.s.

Dceřinná společnost

GEEN CJ Central a.s.

Dceřinná společnost

Investujte do Geenu

Energetické dluhopisy jsou výhodným zhodnocením Vašich investovaných prostředků.

Solární panel
Dekorace