Ekonomické
ukazatele

Bilanční suma k 31. 12. 2020 v konsolidovaných IFRS výkazech skupiny GEEN vykazuje 6,1 mld Kč.

Konsolidované výkazy nezohledňují výsledky tepelné elektrárny Gospic v Chrovatsku a plnohodnotně rozpracovaný projekt vodní elektrárny Jonouli 2 v Gruzii.

Vlastní kapitál za rok 2020 vzrostl na 1,7 mld Kč.
Aktiva
6 134 181 tis. Kč
Závazky
4 492 221 tis. Kč
Stálá aktiva
5 477 470 tis. Kč
Oběžná aktiva
656 711 tis. Kč
Časové rozlišení
100 688 tis. K
Dlouhodobé závazky
3 052 327 tis. Kč
Krátkodobé závazky
1 439 894 tis. Kč
Stálá aktiva
5 477 470 tis. Kč
Oběžná aktiva
656 711 tis. Kč
Časové rozlišení
100 688 tis. K
Dlouhodobé závazky
3 052 327 tis. Kč
Krátkodobé závazky
1 439 894 tis. Kč
Objem aktiv narostl o téměř 1,2 mld. Kč v důsledku navýšení hodnot dlouhodobého hmotného majetku, zejména díky dokončení elektrárny v Gospići.
Hlavní část závazků představují výdaje na výstavbu elektrárny Gospić a předchozích biospaloven v Chorvatsku.
Zcela zásadní částí našich aktiv ve výši 5 371 780 tis. Kč tj. 87,5% tvoří dlouhodobý hmotný majetek, tedy ve zkratce - naše elektrárny.
Jde o hodnotu, která tvoří opravdové srdce naší společnosti.
Největší část závazků v hodnotě 1 999 386 Kč tvoří emitované dluhopisy.
Jak vidíte, důvěra investorů v GEEN Holding je opravdu velká.
Přidejte se i vy k naší misi čisté budoucnosti.
2020
v tis. Kč
2019
v tis. Kč
Obrat 691 950 439 027
Vlastní kapitál 1 659 272 1 028 307
Výkonová spotřeba 405 837 319 445
Bilanční suma 6 134 181 4 557 827
Vybrané ekonomické ukazatele na základě přiložených výkazů, které jsou zpracovány na bázi IFRS a přecenění.

Investujte do Geenu

Energetické dluhopisy jsou výhodným zhodnocením Vašich investovaných prostředků.

Solární panel
Dekorace
Vážení zákazníci,

na základě nepříznivé geopolitické situace došlo ze strany České národní banky k pozastavení činnosti Sberbank CZ, kterou jsme využívali pro platební styk s odběrateli energií od společnosti GEEN Sale a.s.  Z tohoto důvodu Vás informujeme o změně bankovního spojení pro veškeré platby vůči naší společnosti.

Nové číslo našeho účtu je: 123-5497220297/0100

Žádáme Vás o neprodlenou změnu účtu Vašich veškerých plateb vůči společnosti GEEN Sale a.s. 
VARIABILNÍ SYMBOL ZŮSTAVÁ V PLATNOSTI.
 
Děkujeme Vám za pochopení.