Ekonomické
ukazatele

Bilanční suma k 31. 12. 2022 v konsolidovaných IFRS výkazech skupiny GEEN vykazuje 6,10 mld Kč.

Konsolidované výkazy nezohledňují plnohodnotně rozpracovaný projekt vodní elektrárny Jonouli 2 v Gruzii.

Obrat za rok 2022 vzrostl na 1,23 mld Kč.
Aktiva
6 101 298 tis. Kč
Závazky
4 502 403 tis. Kč
Stálá aktiva
5 445 734 tis. Kč
Oběžná aktiva
655 564 tis. Kč
Dlouhodobé závazky
3 288 544 tis. Kč
Krátkodobé závazky
1 213 859 tis. Kč
Stálá aktiva
5 445 734 tis. Kč
Oběžná aktiva
655 564 tis. Kč
Dlouhodobé závazky
3 288 544 tis. Kč
Krátkodobé závazky
1 213 859 tis. Kč
Aktiva tvoří z více než 90% biomasové elektrárny, fotovoltaické elektrárny a vodní elektrárny a jejich doprovodné projekty.

Závazky představují především výdaje spojené s výstavbou uvedeného výrobního portfolia.
Zcela zásadní částí našich aktiv ve výši 5 371 780 tis. Kč tj. 87,5% tvoří dlouhodobý hmotný majetek, tedy ve zkratce - naše elektrárny.
Jde o hodnotu, která tvoří opravdové srdce naší společnosti.
Největší část závazků v hodnotě 1 999 386 Kč tvoří emitované dluhopisy.
Jak vidíte, důvěra investorů v GEEN Holding je opravdu velká.
Přidejte se i vy k naší misi čisté budoucnosti.
2022
v tis. Kč
2021
v tis. Kč
2020
v tis. Kč
2019
v tis. Kč
Obrat 1 226 793 1 022 041 691 525 439 027
Vlastní kapitál 1 630 497 1 309 974 1 659 272 1 028 307
Výkonová spotřeba 758 410 635 207 405 837 319 445
Bilanční suma 6 101 298 5 767 598 6 134 181 4 557 827
Vybrané ekonomické ukazatele na základě přiložených výkazů, které jsou zpracovány na bázi IFRS a přecenění.

Geen holding a.s.

Mateřská společnost

Geen development a.s.

Dceřinná společnost

GEEN CJ Central a.s.

Dceřinná společnost

Investujte do Geenu

Energetické dluhopisy jsou výhodným zhodnocením Vašich investovaných prostředků.

Solární panel
Dekorace
Slavíme 15 let společnosti GEEN