Mapa Evropy
14
3
3
2

Naše elektrárny

Provozujeme 22 elektráren ve čtyřech zemích světa. Všechna energie, kterou vyrobíme je z obnovitelných zdrojů.

Energetický mix portfolia

3
plant
42 %
Biospalovny
10
solar
40 %
Solární elektrárny
9
water
18 %
Vodní elektrárny
Vážení zákazníci,

na základě nepříznivé geopolitické situace došlo ze strany České národní banky k pozastavení činnosti Sberbank CZ, kterou jsme využívali pro platební styk s odběrateli energií od společnosti GEEN Sale a.s.  Z tohoto důvodu Vás informujeme o změně bankovního spojení pro veškeré platby vůči naší společnosti.

Nové číslo našeho účtu je: 123-5497220297/0100

Žádáme Vás o neprodlenou změnu účtu Vašich veškerých plateb vůči společnosti GEEN Sale a.s. 
VARIABILNÍ SYMBOL ZŮSTAVÁ V PLATNOSTI.
 
Děkujeme Vám za pochopení.