Naše elektrárny
Malá vodní elektrárna

Malá vodní́ elektrárna derivačního typu s Kaplanovou turbínou vyrobenou v ČKD Blansko SMALL HYDRO s.r.o., typ 4SK 100 o výkonu turbíny 300 kW se spádem 6,5 m na řece Hron, a s čerpadlovou turbínou o výkonu 100 kW a se spádem 108 m na řece Petríkovo. Provoz je automaticky řízen.

Slovensko
MVE Polomka
MVE Polomka
Instalovaný výkon
0,390 MW
Instalovaný výkon
Roční produkce
396 MWh
Roční produkce
Rok uvedení do provozu
2009
Rok uvedení do provozu

Další elektrárny GEEN

Investujte do geenu

Energetické dluhopisy jsou výhodným zhodnocením Vašich investovaných prostředků.
Investujte do geenu
Dekorace
Vážení zákazníci,

na základě nepříznivé geopolitické situace došlo ze strany České národní banky k pozastavení činnosti Sberbank CZ, kterou jsme využívali pro platební styk s odběrateli energií od společnosti GEEN Sale a.s.  Z tohoto důvodu Vás informujeme o změně bankovního spojení pro veškeré platby vůči naší společnosti.

Nové číslo našeho účtu je: 123-5497220297/0100

Žádáme Vás o neprodlenou změnu účtu Vašich veškerých plateb vůči společnosti GEEN Sale a.s. 
VARIABILNÍ SYMBOL ZŮSTAVÁ V PLATNOSTI.
 
Děkujeme Vám za pochopení.