Naše elektrárny
Fotovoltaická elektrárna
Jedná se o fotovoltaickou elektrárnu s 2 184 panely typu ET-P672280 - 280Wp, s 24hodinovou kontrolou dohledového centra v Brně.
Česká republika
FVE Rouchovany
FVE Rouchovany
Instalovaný výkon
0,612 MW
Instalovaný výkon
Roční produkce
669 MWh
Roční produkce

Další elektrárny GEEN

Investujte do geenu

Energetické dluhopisy jsou výhodným zhodnocením Vašich investovaných prostředků.
Investujte do geenu
Dekorace
Vážení zákazníci,

na základě nepříznivé geopolitické situace došlo ze strany České národní banky k pozastavení činnosti Sberbank CZ, kterou jsme využívali pro platební styk s odběrateli energií od společnosti GEEN Sale a.s.  Z tohoto důvodu Vás informujeme o změně bankovního spojení pro veškeré platby vůči naší společnosti.

Nové číslo našeho účtu je: 123-5497220297/0100

Žádáme Vás o neprodlenou změnu účtu Vašich veškerých plateb vůči společnosti GEEN Sale a.s. 
VARIABILNÍ SYMBOL ZŮSTAVÁ V PLATNOSTI.
 
Děkujeme Vám za pochopení.