Naše elektrárny
Biospalovna na výrobu elektrické energie a tepla
Projekt se týká výstavby obnovitelného energetického zdroje s instalovaným výkonem 4,96 MWe a 8,500 MWt. Palivem je dřevní štěpka. Projekt získal stavební povolení v únoru roku 2017. Zkolaudování elektrárny proběhlo v prosinci 2020. V první polovině roku 2021 byl ukončen zkušební provoz a elektrárna byla uvedena do plného provozu.
Chorvatsko
Energana Gospić
Energana Gospić
Instalovaný výkon
4,960 MWe + 8,500 MWt
Instalovaný výkon
Roční produkce
24 232 za 7 měsíců
Roční produkce
Rok uvedení do provozu
2021
Rok uvedení do provozu

Investujte do geenu

Energetické dluhopisy jsou výhodným zhodnocením Vašich investovaných prostředků.
Investujte do geenu
Dekorace
Vážení zákazníci,

na základě nepříznivé geopolitické situace došlo ze strany České národní banky k pozastavení činnosti Sberbank CZ, kterou jsme využívali pro platební styk s odběrateli energií od společnosti GEEN Sale a.s.  Z tohoto důvodu Vás informujeme o změně bankovního spojení pro veškeré platby vůči naší společnosti.

Nové číslo našeho účtu je: 123-5497220297/0100

Žádáme Vás o neprodlenou změnu účtu Vašich veškerých plateb vůči společnosti GEEN Sale a.s. 
VARIABILNÍ SYMBOL ZŮSTAVÁ V PLATNOSTI.
 
Děkujeme Vám za pochopení.