Energana Gospić

Naše elektrane
Postrojenje na biomasu za proizvodnju električne i toplinske energije
Ovaj projekt odnosi se na izgradnju obnovljivog izvora energije instaliranog kapaciteta 4,96 MWe i 8.500 MWt. Drvna sječka koristi se kao gorivo. Projekt je dobio građevinsku dozvolu u veljači 2017. godine. Konačno odobrenje elektrane održano je u prosincu 2020. U prvoj polovici 2021. prekinut je probni rad i elektrana je puštena u puni pogon.
Chorvatsko
Energana Gospić
Energana Gospić
Instalirana snaga
4,960 MWe + 8,500 MWt
Instalirana snaga
Godišnja proizvodnja
24 232 za 7 měsíců
Godišnja proizvodnja
Godina lansiranja
2021
Godina lansiranja

Uložite u GEEN

Energetske obveznice izvrstan su način brige oko vaših uloženih sredstava.
Uložite u GEEN
Dekorace