Naše elektrárny
Fotovoltaická elektrárna
Fotovoltaická elektrárna s 1 668 panely typu Long SLSM 180 W, s 24hodinovou kontrolou dohledového centra v Brně.
Česká republika
FVE Radvanice
FVE Radvanice
Instalovaný výkon
0,3 MW
Instalovaný výkon
Roční produkce
320 MWh
Roční produkce
Rok uvedení do provozu
2010
Rok uvedení do provozu

Další elektrárny GEEN

Investujte do geenu

Energetické dluhopisy jsou výhodným zhodnocením Vašich investovaných prostředků.
Investujte do geenu
Dekorace
Vážení zákazníci,

na základě nepříznivé geopolitické situace došlo ze strany České národní banky k pozastavení činnosti Sberbank CZ, kterou jsme využívali pro platební styk s odběrateli energií od společnosti GEEN Sale a.s.  Z tohoto důvodu Vás informujeme o změně bankovního spojení pro veškeré platby vůči naší společnosti.

Nové číslo našeho účtu je: 123-5497220297/0100

Žádáme Vás o neprodlenou změnu účtu Vašich veškerých plateb vůči společnosti GEEN Sale a.s. 
VARIABILNÍ SYMBOL ZŮSTAVÁ V PLATNOSTI.
 
Děkujeme Vám za pochopení.