Naše elektrárny
Malá vodní elektrárna
Malá vodní́ elektrárna derivačního typu se dvěma Kaplanovými turbínami typu 4K12-710 o jednotkovém max. výkonu turbíny 175 kW a s maximálním využitelným spádem 7 m. Provoz je automaticky řízen. Počátkem roku 2020 bylo vydáno prodloužení licence do prosince 2033.
Slovensko
MVE Bujakovo
MVE Bujakovo
Instalovaný výkon
0,3 MW
Instalovaný výkon
Roční produkce
959 MWh
Roční produkce
Rok uvedení do provozu
1994
Rok uvedení do provozu

Další elektrárny GEEN

Investujte do geenu

Energetické dluhopisy jsou výhodným zhodnocením Vašich investovaných prostředků.
Investujte do geenu
Dekorace
Vážení zákazníci,

na základě nepříznivé geopolitické situace došlo ze strany České národní banky k pozastavení činnosti Sberbank CZ, kterou jsme využívali pro platební styk s odběrateli energií od společnosti GEEN Sale a.s.  Z tohoto důvodu Vás informujeme o změně bankovního spojení pro veškeré platby vůči naší společnosti.

Nové číslo našeho účtu je: 123-5497220297/0100

Žádáme Vás o neprodlenou změnu účtu Vašich veškerých plateb vůči společnosti GEEN Sale a.s. 
VARIABILNÍ SYMBOL ZŮSTAVÁ V PLATNOSTI.
 
Děkujeme Vám za pochopení.