Studijní cesta do Skandinávie

Studijní cesta do Skandinávie

Společnost GEEN čerpá zkušenosti od těch nejlepších …  

 

Začátkem dubna skončila studijní cesta Croatian Wood Cluster do dřevařského a lesnického sektoru ve Švédsku a Finsku. Pětidenní cesta do Stockholmu a Helsinek zahrnovala prohlídku četných lesnických institucí a dřevo využívajících závodů v zemích, které v této oblasti patří k nejrozvinutějším na světě. V delegaci byli zástupci elektráren a kogenerací na biomasu, dřevozpracujících podniků z Chorvatské republiky a Bosny a Hercegoviny a zástupci místních samosprávných celků. 

GEEN, jako jedena z největších energetických společností zpracovávající dřevní štěpku v regionu, u toho samozřejmě nemohl chybět. 

Návštěva Chorvatksé ambasády ve Švédsku
Návštěva Chorvatksé ambasády ve Švédsku

Švédsko a Finsko – lídři v managementu bohatých lesních zdrojů

 

Švédsko i Finsko se vyznačují vysokou úrovní aplikace chytrých technologií, umělé inteligence a digitalizace a jsou také známé svým silným zaměřením na dosahování udržitelných cílů, nízkých emisí, energetické účinnosti a aplikace inovativních řešení. Obě země mají velké zastoupení lesní půdy, lesy pokrývají téměř 70 % rozlohy Švédska a dokonce 75 % Finska. Zajímavé je zastoupení jednotlivých druhů dřevin. Celých 83 % švédské lesní půdy tvoří jehličnaté lesy, zatímco smíšené lesy tvoří 12 % a listnaté lesy pouze 5 %. Konkrétně je to pak zastoupení 40 % smrk, dále 39 % borovice, 13 % bříza a jen 8 % ostatní tvrdá dřeva.

Z lesů vykácených ve Švédsku jde asi 47 % dřevní hmoty na pily, 45 % do papírenského průmyslu a 8 % pak tvoří palivové dříví. Dřevní hmota je ovšem zpracovávána ve prospěch mnoha produktů, které nejsou obvykle spojovány se dřevem, jako jsou obaly na potraviny, oblečení, kosmetika a léky. Švédové v současné době pracují na široké řadě inovativních projektů, které zkoumají nová využití dřevní hmoty, takže seznam nových high-tech materiálů, produktů a aplikací na bázi dřeva rychle roste.

Setkání se zástupci předních asociací pro bioenergii ve Švédsku - WBA a Svebio

 

Cesta začala ve Stockholmu, kde sídlí řada institucí a organizací, které udržitelným způsobem spravují bohaté švédské lesní zdroje. Je to mimo jiné i Svebio – Švédská bioenergická asociace a WBA – Světová bioenergetická asociace, s nimiž se uskutečnilo společné setkání k diskusi o větším využití bioenergie a její roli při ochraně životního prostředí a dosahování udržitelných a nízkouhlíkových cílů. Gustav Melin, generální ředitel Svebia, nám zde sdělil, že bioenergie pokrývá téměř 40 % energetických potřeb Švédska s tím, že Švédsko je v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie na samém vrcholu Evropské unie s podílem až 69,1 %. 

Kromě setkání se Svebiem a WBA se ve Stockholmu konala recepce s chorvatským velvyslancem ve Švédském království Dr. Sc. Siniše Grgića a zajímavá byla i prohlídka komplexu dřevěných staveb Cederhusen v centru Stockholmu.

Návštěva Svebia
Návštěva Svebia

Finské zkušenosti s dosahováním udržitelnosti a posilováním konkurenceschopnosti v odvětvích založených na lesnictví

 

Ve Finsku delegace pokračovala dalším odborným programem. Mimochodem, Finsko se pyšní titulem nejlesnatější země Evropy a sektor založený na lesích hraje ve finské společnosti tradičně klíčovou roli. Dnes tvoří asi pětinu finského exportu. Hraje významnou roli v národním hospodářství, nabízí mnoho pracovních míst a přírodě blízký, trvale udržitelný ekonomický rozvoj. Tento sektor tedy přímo zaměstnává asi 42 000 Finů a nepřímo asi 100 000 Finů. Očekává se, že tato čísla budou i nadále růst při rostoucí poptávce po udržitelnějších produktech.

Finská elektrárna na štěpku i odpad
Finská elektrárna na štěpku i odpad

V Helsinkách se konalo setkání ve Finské federaci lesního průmyslu, kde se účastníci dozvěděli o posilování konkurenceschopnosti a ziskovosti v tomto sektoru, finských osvědčených postupech při dosahování udržitelnosti a nových příležitostech pro dřevo a lesy v rámci „Zelené dohody EU“. Dále se na chorvatské ambasádě v Helsinkách uskutečnilo setkání s velvyslancem Josipem Buljevićem, kde jedním z témat byl finský model spolu spalování biomasy a komunálního odpadu a účastníci měli možnost takovou kogenerační jednotku navštívit v městě Lahti, které v roce 2021 neslo titul zelené hlavní město Evropy.

Nabité zkušenosti máme v plánu využít při dalším rozvoji energetiky a společnosti GEEN, jak v chorvatském regionu na našich elektrárnách, tak na dalších projektech, které připravujeme v rámci EU. Velmi zajímavá je pro nás cesta spalování tříděného komunálního odpadu společně s biomasou, se kterou mají navštívené skandinávské země již bohatou zkušenost.    

Přečtěte si další články...

Odebírejte novinky

Zadejte Váš email a budeme Vám zasílat novinky uhledně dění v naší společnosti.
Solární panel
Dekorace