SHPP Malá Veleň

Naše elektrane
Mala hidroelektrana
U elektrani imaju dvije horizontalne Franjine turbine snage 0.700 MW. U 2018. godini remontirana je hidraulika i saniran je dio betona u mlinu. Nabavljen je i postavljen mjerač nove generacije zajedno sa sekundarnim mjeračem za lokalnu opskrbu električnom energijom. Elektrana je priključena na nadzorni centar u Brnu, što znači da je stalno pod nadzorom. U 2019. nije bilo značajnijih promjena.
Česká republika
SHPP Malá Veleň
SHPP Malá Veleň
Instalirana snaga
0,7 MW
Instalirana snaga
Godišnja proizvodnja
606 MWh
Godišnja proizvodnja
Godina lansiranja
2002
Godina lansiranja

Uložite u GEEN

Energetske obveznice izvrstan su način brige oko vaših uloženih sredstava.
Uložite u GEEN
Dekorace