Naše elektrane
Fotonaponska elektrana
A fotonaponska elektrana s 4 236 LW235 solarnih panela i 24-satni nadzor nadzornog centra u Brnu.
Slovensko
FVE Kameničná
FVE Kameničná
Instalirana snaga
1 MW
Instalirana snaga
Godišnja proizvodnja
1145 MWh
Godišnja proizvodnja
Godina lansiranja
2011
Godina lansiranja

Uložite u GEEN

Energetske obveznice izvrstan su način brige oko vaših uloženih sredstava.
Uložite u GEEN
Dekorace