Vyjádření GEEN Holding - COVID-19

Vyjádření k aktuální situaci

Vážení obchodní partneři, zákazníci,

v souvislostí se stávající celosvětovou situací bychom Vás chtěli ujistit, že všechny divize skupiny GEEN v ČR i ostatních zemích fungují i nadále bez přerušení a ve všech směrech pokračujeme v naplňování naší strategie a obchodních plánů. Díky povaze obnovitelných energetických zdrojů, které využíváme k výrobě, máme zajištěn trvalý provoz, jen minimálně závislý na třetích stranách, a můžeme tedy spolehlivě plánovat výrobu i cashflow.

Samozřejmě i nás se situace spojená s nákazou COVID-19 dotkla. Přijali jsme ovšem přísná preventivní a hygienická opatření ve všech kancelářích a provozech odpovídající doporučením místních úřadů. Elektrárny v České republice, na Slovensku a Gruzii vyrábějí téměř bez nutnosti lidského zásahu. Chod elektráren v Chorvatsku je zabezpečen týdenními směnami, které se vzájemně nepotkávají. Vedení poboček v jednotlivých státech je v pravidelném kontaktu s generálním ředitelstvím pomocí standardně používaných moderních technologií (videokonference, vzdálené přístupy, sdílená data apod.). Elektrárny jsou zároveň napojeny na centrální dohledové centrum s nepřetržitým provozem. To zajišťuje bezchybný chod našich elektráren. Naši obchodníci i celý tým BackOffice pracují distančně a nadále obsluhují zákazníky s péčí na jakou jsou zvyklí. Provoz celé firmy je tedy zabezpečen bez jakéhokoliv výpadku či zásadního omezení.

Divize GEEN Development pokračuje ve výstavbě naší třetí biomasové elektrárny v Chorvatsku. I zde máme zabezpečenou výstavbu, financování i dodávky technologií. Vše probíhá dle plánu. Kontinuálně připravujeme i projekt výstavby vodní elektrárny v Gruzii. Zároveň analyzujeme další možnosti akvizic a výstavby.

Naše cenová strategie byla a je i v době potenciální ekonomické recese orientovaná na zajištění dlouhodobé stability. Máme garantované, smluvně dané výkupní ceny energií ze všech zdrojů u nás, na Slovensku, v Chorvatsku i v Gruzii. Dodávky biomasy pro naše chorvatské elektrárny máme zabezpečeny a zároveň díky jejím nízkým cenám uzavíráme další kontrakty za výhodnějších podmínek. Ani tento trend se v blízké budoucnosti nezmění. Tím se náš profit oproti plánům zvyšuje. Díky regulovanému, tedy přehlednému a jasnému prostředí, můžeme dobře plánovat a predikovat vývoj trhu i vlastní expanzi s výhledem na 10 let.

Skupina GEEN má nespornou výhodu v tom, že naše divize pokrývají kompletní cestu elektrické energie od výroby, přes distribuci až k prodeji koncovému zákazníkovi.

GEEN, zabývající se prodejem elektrické energie a plynu koncovým zákazníkům, dnes zajišťují dodávku desítkám tisíc odběrných míst, převážně domácnostem. Díky tomuto rozložení našeho portfolia zákazníků neočekáváme žádné výrazné výkyvy v počtu odběratelů. Ceny energií na trhu jsou navíc aktuálně velmi příznivé a společnost GEEN Sale pomáhá zákazníkům fixovat tyto příznivé ceny na další období. Vnímáme tuto naši službu pro naše odběratele jako mimořádně důležitou a prospěšnou.

S našimi zákazníky nespekulujeme a neriskujeme v energetických aukcích slibujících krátkodobé slevy, ale bez garance stálé ceny. Výkyvy cen energií jsme schopni pokrýt sami bez zatěžování zákazníků častým přeceňováním. To je výhoda firmy s vlastní výrobou elektřiny. Naším cílem je dlouhodobá stabilita.

Sektor energetiky, v němž GEEN působí, vykazuje konstantní růst. Elektřina je strategická komodita, o kterou je a vždy bude zájem. Navíc je zřejmé, že využití obnovitelných zdrojů k její výrobě bude mít stále větší význam. Jsme přesvědčení, že směřování investic právě do tohoto segmentu je správná cesta.

Vážení obchodní partneři, zákazníci, za vše nejlépe hovoří čísla. Proto na závěr uvádíme několik zásadních údajů o firmě. Stávající aktiva firmy jsou cca 5,48 mld. Kč při závazcích cca 2,71 mld. Kč. Průměrná návratnost našich investic je 5,7 let.

Děkujeme Vám za důvěru a těšíme se na další spolupráci

Ing. Aleš Mokrý

Generální ředitel

Přečtěte si další články...

Odebírejte novinky

Zadejte Váš email a budeme Vám zasílat novinky uhledně dění v naší společnosti.
Solární panel
Dekorace