Ohlédnutí za rokem 2023

Ohlédnutí za rokem 2023

Vážení investoři, zákazníci, přátelé, 

v následujících řádcích Vám přinášíme sumární ohlédnutí za uplynulým rokem 2023 skupiny GEEN. Tradičně Vám takto předkládáme zhodnocení toho, co se událo v naší společnosti i toho, jaké máme plány na další období.

Naše obnovitelné zdroje elektřiny mají, jak jsou naši pravidelní čtenáři zvyklí, velice dobré a hlavně stabilní výsledky. Celkově naše portfolio vyrobilo 102 % předpokládaného výkonu. Výnos z provozu společnosti GEEN za rok 2023 očekáváme na úrovni 1,0 – 1,3 mld. Kč, aktiva (bilanční suma) pak na úrovni 6,0 – 6,4 mld. Kč a vlastní kapitál 1,6 – 1,9 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že naše společnost připravuje podklady pro konsolidovanou závěrku ve formátu mezinárodních standardů IFRS, jsou tato čísla předběžná na základě kvalifikovaného odhadu a budou upřesněna ve zmíněných standardizovaných dokumentech.  

V minulém roce jsme dokončili doprovodné projekty v Chorvatsku, sušárny, peletační linky, briketizační linky. Briketizační linka jde do testovacího provozu, ostatní projekty jsou již dokončené a postupně nabíhaly v roce 2023 do provozu. U linky na pelety jsme úspěšně prošli certifikací peletek a podařilo se nám získat mezinárodní certifikát ENplus A1, což jsou peletky nejvyšší kvality. Do celkové bilance se nám tak tyto projekty naplno projeví v letošním a příštím roce. 

Z důvodu plánované výstavby nových FVE jsme upgradovali software na dohledovém centru. Díky němu nyní máme větší kapacitu i zvýšenou rychlost a jsme připraveni pro zapojení nových elektráren.

Pokračujeme na projektech GREEN renewables, tedy solární elektrárny na střechy průmyslových objektů v ČR. U čtyř elektráren máme stavební povolení a připravujeme dokumentaci pro realizaci, u dalších čtyř připravujeme dokumentaci pro stavební povolení. S realizací prvních čtyř elektráren začneme v první polovině letošního roku. Jedná se o elektrárny o výkonu okolo 3,5 MWh instalovaného výkonu. Další čtyři budou mít instalovaný výkon cca 7,5 MWh.  

V Gruzii jsme upravovali koryto řeky nad elektrárnou Jonouli 1, došlo k odstřelům několika větších balvanů. Tím došlo k úpravě hydrologických parametrů a elektrárna má tak lepší výrobní podmínky.  

 

Trh s energiemi se, po turbulentním roku 2022, stabilizoval a i nyní zaznamenáváme postupné snižování cen a stabilizaci celého segmentu. GEEN Sale, společnost v holdingu nabízející elektřinu a plyn koncovým zákazníkům, nabídla v loňském roce ceníky s měsíčními fixacemi a u elektřiny dále i ceník s fixovanou cenou na rok 2024. Tento ceník je zajímavý tím, že se jedná o elektřinu čistě z vodních elektráren holdingu GEEN. Pro stávající zákazníky, využívající SPOTových ceníků, máme dobrou zprávu a to, že v dnešní době využívají díky nákupům na krátkodobém trhu jedny z nejlepších cen na trhu.  

Důležitým momentem loňského léta bylo úspěšné refinancování portfolia fotovoltaických elektráren. Společnost GEEN OBNOVITELNÉ ZDROJE s.r.o., patřící do skupiny GEEN Holding, úspěšně refinancovala své portfolio českých fotovoltaických elektráren novým úvěrem poskytnutým Komerční bankou a.s. v objemu 230 mil. Kč. Uvedená transakce potvrzuje, jak mimořádně atraktivní je naše zelené energetické portfolio pro bankovní investory.

GEEN, společnost, která svůj rozvoj od roku 2012 spolufinancuje vydáváním dluhopisů, za rok 2023 svým investorům na kuponech vyplatila 145 201 600 Kč a na jistinách 509 550 000 Kč. GEEN je tak silným a solventním obchodním partnerem.  

Z nových projektů na další období, kterými se GEEN nyní zabývá, se dají vyzdvihnout především projekty FVE na střechy průmyslových objektů v ČR a příprava na implementaci projektů využívajících principů komunitní energetiky a energetického sdílení ve smyslu zákona LEX OZE II, který byl přijat koncem minulého roku. Monitorujeme a připravujeme ovšem i další akvizice ve střední Evropě. Tyto projekty jsou v řádu miliard Kč.

 

Děkujeme za důvěru a těšíme se na další spolupráci                                                        

v Brně 1.2.2024

 

 Aleš Mokrý  Petr Dezort
 předseda představenstva  člen představenstva 
 GEEN holding a.s.     GEEN holding a.s.   

 

Zprávu si můžete přečíst ve formátu PDF zde

Přečtěte si další články...

Odebírejte novinky

Zadejte Váš email a budeme Vám zasílat novinky uhledně dění v naší společnosti.
Solární panel
Dekorace
Slavíme 15 let společnosti GEEN