Program je určený pro investory, kteří se podílejí na developerském riziku. Podkladovým aktivem jsou projekty připravené ke stavbě energetických zdrojů, jako je například spalování komunálního odpadu nebo biomasy, anebo zdroje produkující elektrickou energii z vodní, větrné a sluneční energie. Investor nese větší riziko (především komplikace při výstavbě), nicméně je odměněn větším výnosem.

Program funguje na principu výstavby energetických zdrojů, které s realizovaným profitem prodáváme koncovému investorovi. Proces od výstavby po prodej trvá od 18 do 36 měsíců. Výnosy investor realizuje až po prodeji podkladového aktiva koncovému investorovi.

Aktuální možností investování:

  • MVE Jonouli 1, Gruzie
  • Biospalovna Gospič, Chorvatsko

Investice v průběhu doby výstavby:

Investor s námi může investovat do konkrétních projektů. Skupina GEEN bude organizovat výstavbu a postará se o všechny legislativní postupy.  Investor obdrží po dokončení celého projektu individuálně dohodnutý výnos z investované částky.


Jak investovat:

kontaktujte našeho poradce, který s Vámi projedná další postup. 

Kontakty:

Mail: radoslav.danhofer@geen.eu

Tel.:+420 604 263 899