Новости

Instalovali jsme turbínu v Gospić30.9.2020

Během letních měsíců jsme instalovali turbínu do zatím poslední z našich biomasových elektráren v Chorvatsku. Turbína typu 6,2 – 6,3 E s výkonem 6 136 kW dosahuje rychlosti až 10 000 ot. x min -1. Vyrobila ji pro nás brněnská firma EKOL.

Dvě chorvatské elektrárny, které jsou už v provozu, mají instalovaný výkon 8,5 MWt a 4,87 MWe. S dostavbou té třetí v Gospici se tak blížíme k celkovému výkonu 25,5 MWt a 14,61 MWe.


 

 

 

Jak je to doopravdy s podporou fotovoltaiky?21.7.2020

Před několika týdny jsme psali o postoji Čechů k obnovitelným zdrojům. Ten je pozitivní a energie z obnovitelných zdrojů patří mezi jejich priority. Mezi naše priority. Kromě toho považujeme solární energii hned po větrné energii za tu nejbezpečnější. Proč je tedy kolem podpory fotovoltaiky v poslední době takový povyk? 29 miliard korun, kterými stát může podpořit solární výrobu energie, údajně skončí v černé díře. Je to opravdu tak nenávratná investice, jak je prezentována?

Nová studie společnosti EY prokázala, že podpora ve výši 29 miliard korun se vládě až z poloviny vrátí na daních a ostatních poplatcích a odvodech, které solární energetické společnosti odvádějí. Celkem je to 14,1 miliardy korun plynoucích do veřejných rozpočtů, z nichž 6,9 miliardy tvoří odvody daní do státního rozpočtu a zbylých 7,2 miliardy korun odvody za zaměstnance, příjmy obcím a další příjmy.

I přes to všechno vláda na konci dubna schválila snížení podpory pro solární elektrárny na minimální úroveň danou Evropskou komisí. Důsledek toho by měl být roční úspora ve výši 7–10 miliard korun. Na druhé straně ale stojí vládní energetiko-klimatický plán, který počítá se zvýšením instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren až o 1900 MW do roku 2030. Od roku 2012 přitom instalovaný výkon solárních elektráren spíše stagnuje. Doba solárních baronů je dávno pryč a tisíce běžných domácností a firem, které se v nedávné minulosti zadlužily, aby v dobré víře investovaly do ekologické výroby energie, jsou nyní ve svízelné situaci, do níž se nedostaly svou vinou, ale kvůli chybám jejich vlády. Naší vlády.

GEEN

Recyklace solárních panelů19.5.2020

Energetický holding GEEN svou obchodní strategii vedle investic do vodních elektráren a biomasových spaloven zaměřil i na oblast solární energie, právě z důvodu, že vedle samotné ekologické podstaty principu energetického zdroje, se jedná o technologie, které jsou již dnes z velké míry ekologicky recyklovatelné. V budoucnu lze předpokládat i snižovaní nákladovosti samotné technologie. Solární panely, které dosloužili, lze v recyklovat a v případě těch modernějších až do 100 %.

V Česku jsou téměř z 98 % instalované křemíkové panely, kde až 70 % tvoří sklo a 20 % hliníkový rám. Zbytek pak připadá na plasty a kovy. Panel je tak možné plně recyklovat – sklo až z 95 %, hliník dokonce ze 100 %. Recyklace hliníku navíc šetří až 70 % energie potřebné k výrobě nového hliníku. Kromě toho, že proces recyklace je prospěšný pro životní prostředí, je také ekonomicky výhodný. Už jen rozebrání panelů a získání hliníku, mědi, stříbra nebo dalších využitelných vzácných kovů pokryje náklady na recyklaci běžných křemíkových panelů. Řadu materiálů je navíc možné opětovně zpracovat a využít při výrobě nových panelů. 

Všichni provozovatelé fotovoltaických elektráren jsou ze zákona povinni zajistit recyklaci panelů ze svých elektráren, a to smluvně prostřednictvím tzv. kolektivních systémů, které se specializují právě na odběr a samotný proces recyklace.

GEEN

CASE STUDY FIBERTEX12.5.2020

Do dnešní aktuality jsme si pro vás připravili case study demonstrující instalaci úsporného LED osvětlení pro společnost Fibertex.

Časová osa znázorňuje průběh celého procesu, který začal u tohoto projektu schůzkou v červenci a skončil v lednu při předání průvodní technické dokumentace. Celá realizace tak trvala necelé dva měsíce, navíc přes Vánoční svátky a ukazuje naši schopnost pohotově reagovat a projekty dokončit v rekordním čase. Celkově společnost Fibertex investovala do kompletní výměny osvětlení kolem 2 milionů korun s návratností 2,9 let.

Jaký je tedy aktuální stav?

 

Celková úspora představuje: 42,11 kW

Systém svítidel, který jsme instalovali se skládá ze 179 ks LED svítidel o výkonu 82 W, kde 89 ks disponuje speciální optikou do skladových uliček pro minimální oslnění. Do sekce expedice jsme poté museli instalovat 24 ks LED svítidel o výkonu 165 W aby byly splněny požadavky na vyšší intenzitu osvětlení.

Celý systém pak disponuje dvěma automatickými profily – denním a nočním. Při denním vše podřizuje osvitovým čidlům a udržuje investorem stanovenou hodnotu. Během nočního profilu jsou pak osvětleny pouze komunikační uličky na pohybová čidla. Maximální možný výkon vzhledem k projektu, který počítal s udržovacím činitelem, je ze začátku ponížen na 70 %. Díky tomuto bude zachována stejná intenzita osvětlení po celou dobu životnosti osvětlení.

Původní stav

Současný stav

A co o nás říkají v samotném Fibertexu?

„Společnost GEEN Development a.s. pro nás realizovala modernizaci osvětlení skladu hotové výroby. Díky pozitivní zkušenosti s realizací a následnou funkcí celého systém inteligentního osvětlení, kdy projekt dává i ekonomický smysl, společnost opět oslovíme do dalších výběrových řízení, a to nejen v rámci revitalizací osvětlovacích soustav,“ popisuje spolupráci Dominik Peterka, Investment Technician z Fibertex.

Jak spolupráci hodnotí naši kolegové?

„Jsme rádi, že společnost Fibertex byla s naším návrhem úsporného opatření spokojená. Řešení jsme však byli schopni navrhnout i díky příkladnému přístupu z její strany. Zástupci Fibertex věděli, co chtějí a rozuměli problematice osvětlení. Veškerá data, která společnost od potenciálních dodavatelů obdržela podrobila vlastní zkoušce. Vzorky svítidel od všech nabízejících testovali a zkoumali jejich provedení, teplotu, dojem lidí z oslnění a další rozhodující faktory. Jsme rádi, že námi navržená svítidla obstála a těšíme se na případnou další spolupráci,“ říká František Dovčík, který měl celý projekt na starost.

Pokud i vy plánujete výměnu osvětlení, neváhejte se nám ozvat a společně s našim týmem techniků najdeme řešení pro vaše prostory.

Kontaktujte nás prosím na emailové adrese geen@geen.eu

GEEN

Zelená energie je pro Čechy prioritou6.5.2020

Věříme, že zelená energie je budoucností a těší nás, že Češi jako národ považují výrobu energie z obnovitelných zdrojů za velmi šetrnou k  životnímu prostředí. Obnovitelné zdroje přitom hodnotí jako nejbezpečnější a nejlevnější ze všech zdrojů energie. Domnívají se také, že stát by měl tyto zdroje více podporovat, jelikož jejich využití není dostatečné. Nejnovější průzkum Eurobarometr, který organizuje Evropská komise ve všech zemích EU, odhalil, že využívání energie z obnovitelných zdrojů je pro Čechy třetí nejvyšší prioritou po zaměstnanosti a bezpečnosti státu. Potvrzuje tak výsledky studie Masarykovy univerzity z roku 2018, v níž veřejnost oznámkovala různé energetické zdroje. Daleko před ostatními zdroji energie jsou českou veřejností pozitivně vnímány větrné a fotovoltaické elektrárny, následované elektrárnami vodními.

Díky tomu, že 100 % naší energie pochází z obnovitelných zdrojů, jsme schopni odběratelům i investorům dodat zelené certifikáty potvrzující bezemisní původ naší elektřiny. Naši partneři v Česku mohou tímto certifikátem veřejně deklarovat aktivní podíl na zlepšování životního prostředí, ale například v některých částech Rakouska je takový doklad podmínkou pro vydání stavebního povolení.

Zdroj dat: Studie MU

Tisková zpráva28.4.2020

Velké podniky mohou ušetřit 900 000 megawatthodin energie ročně

Praha, 14. dubna 2020 - Energii odpovídající třítýdenní výrobě Jaderné elektrárny Temelín, přesně 900 000 MWh, by mohly ušetřit velké podniky v Česku. Vyplývá to z analýzy společnosti GEEN, která podnikům pomáhá realizovat úsporná energetická opatření počínaje energetickými audity. Náklady na dosažení efektivních energetických úspor činí pro jednu firmu cca 6,5 milionu korun s návratností investice mírně přes 4 roky. 

Více v přiloženém pdf  Tisková zpráva.

Tisková zpráva

Napsali o nás22.4.2020

Již druhým projektem brněnské skupiny GEEN na chorvatském trhu je elektrárna Županja. Elektrárna spalující biomasu o výkonu 4,93 MW ukončila před koncem roku 2019 zkušební provoz, v rámci kterého byly prokázány projektované parametry. Jedná se o podobnou elektrárnu jako ve městě Benkovac, kterou provozuje GEEN v Chorvatsku už od roku 2018. Tržní hodnota investice elektrárny Županja je 1 mld. korun a česká společnost sídlící v Brně má spočítanou návratnost vložených prostředků během 5 let.

Více na: https://www.stavebniserver.com/zpravodajstvi/vytapeni-tzb/ceske-energeticke-skupine-geen-se-v-chorvatsku-dari/

GEEN

Turbína pro Gospić16.4.2020

Poslední z chorvatských trojčat GEEN se dočkala turbíny.

Obě naše chorvatské elektrárny Županja a Benkovac jsou plně v provozu za dodržení přísných hygienických a preventivních opatření a výstavba třetí elektrárny Gospić pokračuje podle plánu. Právě v těchto dnech probíhá přeprava parní kondenzační turbíny společně s generátorem do našeho centrálního skladu a v červnu ji budeme instalovat v Gospići. Turbínu typu 6,2 – 6,3 E s výkonem 6 136 kW a rychlostí až 10 000 ot. x min -1 vyrobila česká společnost EKOL v Brně.

GEEN

Vyjádření GEEN Holding - COVID - 1931.3.2020

Vážení obchodní partneři, zákazníci,

v souvislostí se stávající celosvětovou situací bychom Vás chtěli ujistit, že všechny divize skupiny GEEN v ČR i ostatních zemích fungují i nadále bez přerušení a ve všech směrech pokračujeme v naplňování naší strategie a obchodních plánů. Díky povaze obnovitelných energetických zdrojů, které využíváme k výrobě, máme zajištěn trvalý provoz, jen minimálně závislý na třetích stranách, a můžeme tedy spolehlivě plánovat výrobu i cashflow.

Samozřejmě i nás se situace spojená s nákazou COVID-19 dotkla. Přijali jsme ovšem přísná preventivní a hygienická opatření ve všech kancelářích a provozech odpovídající doporučením místních úřadů. Elektrárny v České republice, na Slovensku a Gruzii vyrábějí téměř bez nutnosti lidského zásahu. Chod elektráren v Chorvatsku je zabezpečen týdenními směnami, které se vzájemně nepotkávají. Vedení poboček v jednotlivých státech je v pravidelném kontaktu s generálním ředitelstvím pomocí standardně používaných moderních technologií (videokonference, vzdálené přístupy, sdílená data apod.). Elektrárny jsou zároveň napojeny na centrální dohledové centrum s nepřetržitým provozem. To zajišťuje bezchybný chod našich elektráren. Naši obchodníci i celý tým BackOffice pracují distančně a nadále obsluhují zákazníky s péčí na jakou jsou zvyklí. Provoz celé firmy je tedy zabezpečen bez jakéhokoliv výpadku či zásadního omezení.

Divize GEEN Development pokračuje ve výstavbě naší třetí biomasové elektrárny v Chorvatsku. I zde máme zabezpečenou výstavbu, financování i dodávky technologií. Vše probíhá dle plánu. Kontinuálně připravujeme i projekt výstavby vodní elektrárny v Gruzii. Zároveň analyzujeme další možnosti akvizic a výstavby.

Naše cenová strategie byla a je i v době potenciální ekonomické recese orientovaná na zajištění dlouhodobé stability. Máme garantované, smluvně dané výkupní ceny energií ze všech zdrojů u nás, na Slovensku, v Chorvatsku i v Gruzii. Dodávky biomasy pro naše chorvatské elektrárny máme zabezpečeny a zároveň díky jejím nízkým cenám uzavíráme další kontrakty za výhodnějších podmínek. Ani tento trend se v blízké budoucnosti nezmění. Tím se náš profit oproti plánům zvyšuje. Díky regulovanému, tedy přehlednému a jasnému prostředí, můžeme dobře plánovat a predikovat vývoj trhu i vlastní expanzi s výhledem na 10 let.

Skupina GEEN má nespornou výhodu v tom, že naše divize pokrývají kompletní cestu elektrické energie od výroby, přes distribuci až k prodeji koncovému zákazníkovi.

GEEN, zabývající se prodejem elektrické energie a plynu koncovým zákazníkům, dnes zajišťují dodávku desítkám tisíc odběrných míst, převážně domácnostem. Díky tomuto rozložení našeho portfolia zákazníků neočekáváme žádné výrazné výkyvy v počtu odběratelů. Ceny energií na trhu jsou navíc aktuálně velmi příznivé a společnost GEEN Sale pomáhá zákazníkům fixovat tyto příznivé ceny na další období. Vnímáme tuto naši službu pro naše odběratele jako mimořádně důležitou a prospěšnou.

S našimi zákazníky nespekulujeme a neriskujeme v energetických aukcích slibujících krátkodobé slevy, ale bez garance stálé ceny. Výkyvy cen energií jsme schopni pokrýt sami bez zatěžování zákazníků častým přeceňováním. To je výhoda firmy s vlastní výrobou elektřiny. Naším cílem je dlouhodobá stabilita.

Sektor energetiky, v němž GEEN působí, vykazuje konstantní růst. Elektřina je strategická komodita, o kterou je a vždy bude zájem. Navíc je zřejmé, že využití obnovitelných zdrojů k její výrobě bude mít stále větší význam. Jsme přesvědčení, že směřování investic právě do tohoto segmentu je správná cesta.

Vážení obchodní partneři, zákazníci, za vše nejlépe hovoří čísla. Proto na závěr uvádíme několik zásadních údajů o firmě. Stávající aktiva firmy jsou cca 5,48 mld. Kč při závazcích cca 2,71 mld. Kč. Průměrná návratnost našich investic je 5,7 let.

Děkujeme Vám za důvěru a těšíme se na další spolupráci

Ing. Aleš Mokrý

Generální ředitel

Vyjádření společnosti GEEN k zemětřesením v Chorvatsku22.3.2020

Rádi bychom touto cestou vyjádřili lítost nad následky nedělního zemětřesení v Chorvatsku, které zasáhlo hlavní město a jeho okolí. Zároveň potvrzujeme, že všechny elektrárny společnosti GEEN v Chorvatsku se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od epicentra zemětřesení, takže nedošlo ke zranění ani k jiným škodám nebo přerušení provozu. Všechna zařízení i nadále dodávají potřebnou elektrickou energii do sítě. Obyvatelům zasažené oblasti přejeme hodně sil do následujících dní.

GEEN

Oznámení společnosti GEEN k aktuální situaci15.3.2020

Vážení zákazníci, obchodní partneři,

rádi bychom Vás ujistili, že všechny divize skupiny GEEN ve všech zemích fungují i nadále bez přerušení a jsme Vám plně k dispozici. Díky povaze energetických zdrojů, s nimiž pracujeme, Vám můžeme i v současné mimořádné situaci nabídnout služby a podporu v plném rozsahu.

Pokud nás chcete kontaktovat, využijte prosím standardní kontaktní informace níže.

Děkujeme za spolupráci a přejeme Vám pevné zdraví.

GEEN

 

Druhá elektrárna na biomasu v Chorvatsku spuštěna do ostrého provozu8.12.2019

Již druhým projektem společnosti GEEN na chorvatském trhu je elektrárna Županja. Elektrárna spalující biomasu o výkonu 5 MW nyní ukončila zkušební provoz, v rámci kterého, prokázala bezproblémové fungování. Jedná se o totožnou elektrárnu, jako ve městě Benkovac, kterou provozuje společnost GEEN v Chorvatsku už od roku 2018. Hodnota investice je 1 mld. korun a návratnost
vložených prostředků je 5 let. Nyní společnost připravuje výstavbu třetí takového elektrárny v regionu.

«GEEN» официально запустил гидроэлектростанцию в Грузии, строительство другой планируется12.5.2019

Компания «GEEN» официально запустила в Грузии гидроэлектростанцию Джоноули 1.  Торжественной запуск гидроэлектростанции состоялся в присутствии заместительницы министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава, заместителя губернатора Георгия Гонадзе, и грузинских СМИ. Компания в настоящее время разрабатывает проект строительства второй электростанции из планируемого комплекса, находящегося в Грузии.

Гидроэлектростанции упоминаются из прошлогодней засухи16.4.2019

Чешские гидроэлектростанции возвращаются к уровню производства из предыдущих лет

Грузинская гидроэлектростанция Джоноули 1, построенная брненской группой предприятий «GEEN» была успешно введена в эксплуатацию17.2.2019

Испытательная эксплуатация недавно построенной гидроэлектростанции Джоноули 1 в Грузии была беспроблемной. Брненская инвестиционная и инжиниринговая группа «GEEN» завершила строительство гидроэлектростанции в сентябре. Производственная мощность гидроэлектростанции составляет 9 млн. кВтч в год и финансовые вложения в проект превысили 4 миллиона долларов.

Хорошие результаты хозяйственной деятельности группы предприятий «GEEN» за 2018 год30.1.2019

Группа  предприятий «GEEN Holding» в 2018 году достигла оборота 1,5 млрд Кч, завершила три проекта строительства электростанций в Чешской Республике и за границей.

Теплая и солнечная осень оказывает положительное влияние на производство электроэнергии фотавольтаических электростанций5.11.2018

В октябре этого года компания «GEEN Holding» зарегистрировала увеличение производства электроэнергии фотавольтаических электростанций (ФВЭ) почти на 60 % благодаря теплой и солнечной погоде.

Завершено строительство малой ГЭС «Широкая Нива» на реке Опава, электростанция введена в эксплуатацию с начала сентября 2018 года14.10.2018

АО «GEEN Holding» завершило строительство новой МГЭС «Широкая Нива» на реке Опава с установленной мощностью 400 кВт. Гидроэлектростанция находится недалеко от города Брунталь, и выработанная ею электроэнергия гарантирует энергоснабжение приблизительно 340 потребителей.

Строительство тепловых электростанций на биомассе – Хорватия (обновлено)23.9.2018

В сентябре 2018 года была начата опытная эксплуатация хорватской электростанции Бенкова.

Опытная эксплуатация МГЭС Джоноули 123.9.2018

14 сентября 2018 года в присутствии инвесторов и руководства GEEN Development a.s., GEEN Holding a.s., LLC GEEN Georgia и LLC Jonouli 1 была торжественно начата опытная эксплуатация малой гидроэлектростанции Джоноули 1 в Грузии.

Строительство МГЭС Джоноули 1 (обновлено 24.08.2018)23.8.2018

Строительство малой гидроэлектростанции Джоноули 1 мощностью 1,85 MW находится в следующем состоянии: докончен монтаж очистительного оборудования, одновременно проходят бетонные работы на плотине. 

Строительство МГЭС Широкая Нива (обновлено 24.08.2018)23.8.2018

Строительство малой гидроэлектростанции Широкая Нива мощностью 0,4 MW было докончено в конце июля.  

Строительство МГЭС Джоноули 1 (обновлено 13.06.2018)12.6.2018

На строительной площадке МГЭС Джоноули 1 в настоящее время заканчивается монтаж технологического оборудования. 

Строительство МГЭС Широкая Нива (обновлено 13.06.2018)12.6.2018

Малая гидроэлектростанция Широкая Нива на реке Опава находится в финальной фазе строительства. 

Поставка турбин на МГЭС Джоноули 123.4.2018

18 апреля 2018 на строительную площадку малой гидроэлектростанции Джоноули 1 в Грузии были доставлены 2 турбины Френсис из Чешской республики.

Строительство МГЭС Джоноули 1 (обновлено 13.04.2018)12.4.2018

Техническое помещение гидроэлектростанции Джоноули 1 готово для монтажа технологии.

Строительство ГЭС Джоноули 2 – Грузия8.2.2018

В ноябре 2017 группа ГЕЕН выиграла тендер на строительство новой гидроэлектростанции Джоноули 2 в Грузии. Мощность этой электростанции будет 35-40 МВт.

Строительство МГЭС Джоноули 1 (обновлено 17.01.2018)16.1.2018

На МГЭС Джоноули 1 выполняются работы  второго этапа строительства электростанции.

Строительство МГЭС Широкая Нива - декабрь 201721.12.2017

На МГЭС Широкая Нива в настоящее время проходят заключительные работы и подготовка к пробной эксплуатации. 

Новая аквизиция ФВЭ7.12.2017

Новая аквизиция в населенном пункте Острава-Радванице. 

Строительство МГЭС Джоноули 1 (обновлено 7.12.2017)6.12.2017

В октябре и ноябре продолжались строительные работы на МГЭС Джоноули 1 согласно графику проекта. 

Актуальное состояние работ на строительстве МГЭС Широкая Нива22.10.2017

На строительстве  МГЭС Широкая Нива проходят запланированные работы.

Строительство тепловой электростанции на биомассе – Хорватия (обновлено)22.10.2017

Летом 2017 года был начат проект строительства обновительного энергетического источника  электрической энергии 4,96 MWe  в промышленном ареале города Госпич, Хорватия.

Стротельство МГЭС Джоноули 1 – Грузия (обновлено)22.10.2017

В мае 2017 года было начато строительство малой гидроэлектростанции Джоноули 1 в Грузии. 

Новые гидроэлектростанции22.10.2017

Дочерняя компания Ústecká vodní s.r.o. в октябре 2017 стала владельцем 3 малых гидроэлектростанций.

Тепловая электростанция на биомассу10.7.2017

В хорватском Госпиче 20 июня 2017 года было произведено торжественное начало строительства и положение первого камня будущей тепловой электростанции на биомассу.