Top management

Ing. Aleš Mokrý

předseda představenstva GEEN Holding a.s.

Je absolventem VUT v Brně, Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Má dlouholeté zkušeností s podnikáním, v letech 2000 začínal s rozvíjením sítí maloobchodních prodejen a podařilo se mu úspěšně provozovat internetový obchod s IT technikou. Od roku 2007 se zabývá problematikou výroby energie z obnovitelných zdrojů, což vedlo v roce 2009 k založení společnosti General Energy a.s., ze které v průběhu let vybudoval koncern GEEN Holding. Domluví se anglicky a rusky.

Ing. Hana Kuncová

výkonná ředitelka GEEN Holding a.s.

Je absolventkou VUT v Brně, obor Řízení a ekonomika podniku. Během svého profesního života zastávala vedoucí manažerské pozice ve velkých proexportně orientovaných společnostech a získala tak řadu neocenitelných zkušeností, které předává svým kolegům. Ve společnosti GEEN Holding pracuje na pozici výkonné ředitelky, je odpovědná za ekonomicko-finanční oblast celé skupiny. Hovoří plynně rusky a anglicky. 

Ing. Pavel Petlák

výkonný ředitel GEEN Development a.s.

Je absolventem ČVUT, Fakulty strojní v Praze. Za dobu své kariéry působil ve společnostech zabývajících se investiční výstavbou v oblasti energetiky a rafinerií. Své zkušenosti s vedením tuzemských a zahraničních projektů nyní využívá v GEEN Development a.s. Má certifikát autorizovaného inženýra. Hovoří rusky a anglicky.  Ve skupině odpovědný za investiční projekty.

Ing. Jiří Nohejl

jednatel GenChem s.r.o.

Je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Fakulty chemické technologie se zaměřením na kovy a speciální materiály. Po několika letech práce v laboratoři životního prostředí přešel do jedné z největších společností obchodujících chemikáliemi a nyní pracuje na poli petrochemie ve společnosti GenChem. Domluví se rusky a anglicky.

Michal Guniš

firemní právník GEEN Holding a.s.

Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde se věnoval zejména obchodnímu a korporátnímu právu. V rámci svého profesního života působil jako právní praktikant ve společnosti Skanska a.s., jako advokátní koncipient v AK KLIMUS & PARTNERS s.r.o. a ve společnosti GEEN Holding nyní pracuje na pozici firemního právníka/CLO. Hovoří plynně anglicky a rusky. 

Jiří Svoboda

výkonný ředitel společnosti GEEN Sale a.s.

Je absolventem střední průmyslové školy elektrotechnické v Kladně. V energetice se pohybuje od roku 1994. Od roku 2001 se aktivně věnuje obchodu s elektřinou a plynem, především v oblasti nákupu komodit, cenotvorby a analytických činností. Od roku 2004 zastával vedoucí manažerské pozice ve velkých i menších společnostech zabývajících se obchodem s elektřinou a plynem.