Management technického úseku

Aleš Mokrý st.

vedoucí servisního oddělení GEEN Development a.s.

Je absolventem střední průmyslové a technické školy Boskovice. Je jedním z nejzkušenějších technických pracovníků v holdingu. Nyní své znalosti předává mladším kolegům a řídí servisní středisko. Pracoval ve strojírenství, věnoval se podnikání. Ve skupině je odpovědný za servis a údržbu FVE a MVE.

Ing. Jakub Hlubinka

manažer provozu výrobních dceřiných společností

Je absolventem VUT v Brně, Fakulty strojního inženýrství, oboru energetiky. Za dobu své kariéry působil ve společnostech zabývajících se strojírenskou výrobou jako konstruktér. Má pracovní zkušenosti z USA. Mimo jiné se zabývá energetickými simulacemi, v roce 2017 úspěšně složil zkoušky energetického specialisty na MPO. Má zkušenosti s řízením samosprávy. Ve společnosti GEEN Holding a.s. pracuje na pozici manažera provozu výrobních dceřiných společností, je odpovědný za bezproblémový provoz elektráren, reporting a výrobní plány. Hovoří anglicky.