Malá vodní elektrárna Železná 

Technické parametry:
 
Výkon: 0,132 MW
Typ MVE: derivační, hrubý spád 9,48 m
Typ a počet turbín: Kaplanova turbína Hydrohrom HH 550 SK
Licence: 111634147 - k nahlédnutí 
 
Základní informace:
 
Vlastník elektrárny: Železná vodní s.r.o.
IČO: 03633021, DIČ: CZ03633021
Sídlo: Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno
Zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 85686
 

Z důvodu nepříznivého počasí v zimních měsících (zejména vytvoření hrubé vrstvy ledu na vodním toku) byla omezena výroba. V letních měsících bude na elektrárně docházet k navyšování výroby a výkonu.