Malá vodní elektrárna Bujakovo 

Technické parametry:
 
Výkon: 0,400 MW
Typ MVE: derivační, hrubý spád 7,0m
Typ a počet turbín: 2x Kaplanova vertikální turbína K611, K612 s asynchronním generátorem MEZ 2x200 kW, každá o hltnosti 3 m3/s.
Potvrzení o splnění oznamovací povinnosti  - k nahlédnutí 
 
Základní informace:
 
Vlastník elektrárny: MVE spol. s.r.o.
IČO: 31581544, DIČ: 2020458803, IČ DPH: SK2020458503
Sídlo: Karadžičova 8/A, Bratislava 821 08
Zapsána u Okresního soudu v Banské Bystrice, oddíl Sro, vložka č.
1064/S

V prosinci 2016 byla na elektrárně zahajena rekonstrukce.