Malá vodní elektrárna Polomka 

Technické parametry:
 
Výkon: 0,390 MW
Typ MVE: derivační
Typ a počet turbín: MVE 293 kW - Kaplanova S-turbína ČKD Blansko, MVE 90 kW – čerpadlová turbína ISH & MSA ČERPADLA
Potvrzení o splnění oznamovací povinnosti  - k nahlédnutí 
 
 
Základní informace:
 
Vlastník elektrárny: ENERSLOV s.r.o.
IČO: 28528549, DIČ: 2021744351, IČ DPH: SK2021744351
Sídlo: Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Zapsána u Okresního soudu v Bratislavě, oddíl Sro, vložka č. 114258/B