Fotovoltaická elektrárna Kameničná

Technické parametry:
 
Výkon: 0,995 MW
Počet panelů: 4236 kusů
Typ panelů: polykrystalické panely
Typ střídačů: Delta Central 80 kW
Potvrzení o splnění oznamovací povinnosti -  k nahlédnutí
Operační program: Konkurenceschopnost a Hospodářský růst
Číslo licence: 112036584
 
Základní informace:
 
Vlastník elektrárny: TEMPLATE SLOVAKIA s.r.o.
IČO: 35859211, DIČ: 2021729127, IČ DPH: SK2021729127
Sídlo: Karadžicová 8/A, 821 08 Batislava
Zapsána u Okresního soudu v Bratislavě, oddíl Sro, vložka č. 28968/B