Biospalovna na výrobu elektrické energie a tepla Benkovac

Technické parametry:

Výkon: 4,90 MWe, 8 MWt
Palivo: dřevní štěpka
 

Základní informace:

Vlastník elektrárny: BIOMASS TO ENERGY BENKOVAC d.o.o.
DIČ: 39497681306
Sídlo: Průmyslová zóna Šopot č.28, Šopot, město Benkovac, Chorvatsko