Dne 14. září 2018 proběhlo za přítomnosti investorů a vedení GEEN Development a.s., GEEN Holding a.s., LLC GEEN Georgia a LLC Jonouli 1 slavnostní zahájení zkušebního provozu na malé vodní elektrárně Jonouli 1 v Gruzii.

Výstavba elektrárny o výkonu 2 MW započala v květnu 2017.  Začátek dodávek elektrické energie do sítě je naplánován na konec září 2018.

Jedná se o tlakovou elektrárnu vybavenou dvěma turbínami typu Francis, které byly vyrobeny na území České republiky společností Strojírny Brno a.s.

V průběhu výstavby elektrárny bylo nezbytné řešit velmi kamenitý terén a přívalové deště.  Bylo nutné realizovat výstavbu nové silnice, strojovny a elektrického vedení. Veškeré práce byly ukončeny včas podle harmonogramu a v požadované kvalitě.

Výstavba malé vodní elektrárny v této lokalitě povede k lepší úrovni života místního obyvatelstva, pomůže odstranit výpadky v dodávce elektřiny a přispěje k rozvoji infrastruktury v regionu.