Na MVE Široká Niva v současné době probíhají dokončovací práce v česlicovně a příprava na zkušební provoz. 

Pracuje se na dokončení přívodního kanálu, zejména štoly, která se nachází hned za vtokovým objektem. Dále probíhá oprava vadného sklolaminátového potrubí tlakové části přivaděče.