V květnu 2017 byla zahájena výstavba malé vodní elektrárny Jonouli 1 v Gruzie. 

Výkon této elektrárny bude 1,8 MW. V září proběhlo zabetonovaní základů 2 stěn Power House, bylo kompletně dokončeno elektrické vedení v délce 11 km a byl přivezen a umístěn transformátor.