Výstavba malé vodní elektrárny Jonouli 1 o výkonu 1,85 MW se nachází v následujícím stavu: je dokončena montáž čisticího stroje, současně probíhá betonáž jezu.

Kompletně hotová je strojovna a přivaděč, v nejbližších dnech bude provedena tlaková zkouška přivaděče. Postupně probíhá zásyp potrubí a výstavba cesty od strojovny ke vtoku. První přifázování a dodávku prvních kW elektrické energie očekáváme začátkem září.