Strojovna malé vodní elektrárny Jonouli 1 je připravena na instalaci technologie. 

Dodávka a montáž turbín proběhne do konce dubna 2018. Pokračují práce na pokládání potrubí přivaděče. Celkem je hotovo 1300 metrů. Veškeré práce probíhají podle harmonogramu projektu.