Na výstavbě malé vodní elektrárny Jonouli 1 se vykonávají práce dle druhé fáze výstavby. 

Základy budovy jsou zabetonované a zakopané a je položeno 500 metrů potrubí. Probíhá  instalace elektrických a optických kabelů.