V říjnu a listopadu pokračovali na MVE Jonouli 1 stavební práce podle harmonogramu projektu.

Byla opravena příjezdová cesta. V polovině října byla na stavbě zapojena elektřina, byla dokončena betonáž obvodových zdi a vnitřních stěn v celkovém objemu 60 m3. Celkem bylo uloženo 350 m potrubí.