Společnost GEEN Holding zaznamenala v říjnu letošního roku zvýšení výroby elektřiny z fotovoltaických elektráren (FVE) až o 60 %, a to díky teplému a slunečnému počasí.

Pokračuje tak trend z jara a léta, kdy byla produkce za období květen až srpen o 12 % vyšší oproti předpokladům energetiků. Naopak absence srážek se nepříznivě podepisuje na činnosti malých vodních elektráren (MVE).

 

FVE vyrábí nad plán

Klimatické podmínky mají obecně obrovský vliv na výrobu elektrické energie z OZE. Například FVE, které mají největší podíl na zdrojích společnosti, vykázaly za říjen o 60 % vetší výrobu, než bylo plánováno. Pokračuje tak trend z jara a léta, kdy díky malému počtu zatažených dnů a vysokému osvitu vykazuje výroba z FVE nadprůměrných hodnot.

"U FVE vyrábíme téměř u všech zdrojů nad očekávání. Celkově bylo v plánu vyrobit 10 107 MWh. K 1. 11. 2018 máme vyrobeno 10 556 MWh, tedy cca o 450 MWh více, než bylo plánováno," hodnotí situaci inženýr Jakub Hlubinka, manažer provozu výrobních společností GEEN Holding.

Menší průměrná denní teplota zvyšuje účinnost solárního panelu a díky absenci ranních mlh nedochází ani k problémům s izolačním odporem. Dlouhodobé sucho však zvyšuje prašnost a vyžaduje větší péči při údržbě panelů.

 

MVE zatím nedosahují plánované výroby

Naopak absence srážek s následným malým průtokem vody v českých řekách neumožňuje provozovat MVE na optimální výkon. Říjnová výroba dosahovala tedy jen 40 % té plánované. "U MVE je v plánu tento rok vyrobit 5 229 MWh. K 1. 11. 2018 máme zatím vyrobeno 3 717 MWh. Zbývá tedy vyprodukovat ještě 1 512 MWh. Zda u MVE dosáhneme plánu, bude nyní záležet na množství srážek," uzavírá Hlubinka.