Na výstavbě MVE Široká Niva probihají další práce. 

Kanál od železniční trati až k česlicovně je kompletně dokončen, v současnosti probíhají úpravy okolního terénu. Ve výluce trati byly dokončeny oba železniční propustky a částečně dokončen kanál od prvního propustku směrem k jezu. V současné době probíhají práce na výtokovém objektu a technologické části česlicovny a v nejbližší době začnou práce na dokončení kanálu až k jezu, včetně úprav vtokového objektu a výtokového kanálu os strojovny ke druhému železničnímu propustku.