V září 2018 byl zahájen zkušební provoz chorvatské elektrárny Benkovac.

Jedná se o elektrárnu na spalování biomasy o výkonu 5 MW v elektřině a 8 MW v teple.  Obnovitelný zdroj bude produkovat elektřinu pro dodávky do rozvodné sítě a bude také vyrábět teplo pro výrobu pelet. Očekávaná roční produkce je 41 GWh elektrické energie. Zkušební provoz bude trvat 4 měsíce.

Souběžně probíhá výstavba dalšího zdroje na výrobu elektrické energie Župaňa s plánovaným dokončením v květnu 2019 a Energana Gospič s předpokládaným dokončením v roce 2020.

Kalkulovaný roční výnos elektráren by se měl pohybovat okolo 24 milionů eur.