GEEN Holding dokončil výstavbu nové MVE Široká Niva na řece Opavě s instalovaným výkonem 400 kW. Vodní elektrárna se nachází nedaleko Bruntálu a vyrobená elektřina pokryje spotřebu zhruba 340 domácností.

Nová MVE se nachází v obci Široká Niva v Moravskoslezském kraji. Společnost GEEN zde zahájila projekční a stavební práce již v roce 2016. V červnu letošního roku byly stavebně dokončeny poslední objekty MVE, a to odběrný objekt a přívodní náhon. V průběhu letních měsíců proběhla montáž stavidel a hydrotechnického zařízení na odběrném objektu. Zároveň s tím byla dokončena i montáž a zprovoznění automatizace MVE.

Elektrárna má 14metrový spád a průtok 4 m3/s. Její součástí jsou dvě nové Kaplanovy spirální turbíny. Elektřina z Široké Nivy dokáže pokrýt energetickou spotřebu až 340 domácností v okolí elektrárny. GEEN Holding do projektu investoval 60 milionů korun, návratnost očekává v řádu 20 let.