Úvod   Kdo jsme 

Polsko

V Polsku je podpora výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů legislativně upravena vydáváním tzv. zelených certifikátů, které prokazují původ vyrobené energie. Výrobce energie pak obchoduje silovou elektřinu, kterou však nakupují distributoři společně se zelenými certifikáty, aby mohli prokázat, že část energie pochází z obnovitelných zdrojů.

V současné době však Polsko není schopno plnit podíly elektrické energie vyráběné z obnovitelných zdrojů, ke kterým se v rámci Evropské unie zavázalo. V důsledku toho je hrozícími sankcemi nuceno zvýšit podíl výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Vzhledem k výše uvedenému stavu je Polsko perspektivní lokalitou pro investice v oblasti výstavby elektráren pracujících s obnovitelnými zdroji. V současné době vyhodnocujeme možné formy investice a zaměřujeme se na větrné elektrárny. Zvažujeme investici do několika možných projektů připravených k výstavbě. 

Copyright © 2017 GEEN Holding a.s., design a provoz: Kurzor, s.r.o.

Kurzor.net