Úvod   Kdo jsme 

Chorvatsko

V Chorvatsku jsme ve fázi přípravy několika projektů na modernizaci lokálních městských tepláren. Současný způsob výroby energie, kdy je spalován mazut, je krajně neekologický a bude nahrazen tzv. ORC turbínami (Organický Rankinův cyklus), které spalují biomasu.

Na výstupu z turbín je vyráběno jak teplo, tak i elektrická energie při současném snížení zátěže životního prostředí. Na projektech spolupracujeme s chorvatskými městy.

Copyright © 2017 GEEN Holding a.s., design a provoz: Kurzor, s.r.o.

Kurzor.net