Úvod   Kdo jsme 

Současný stav prací na výstavbě MVE Široká Niva

Na výstavbě MVE Široká Niva probihají další práce. 

Kanál od železniční trati až k česlicovně je kompletně dokončen, v současnosti probíhají úpravy okolního terénu. Ve výluce trati byly dokončeny oba železniční propustky a částečně dokončen kanál od prvního propustku směrem k jezu. V současné době probíhají práce na výtokovém objektu a technologické části česlicovny a v nejbližší době začnou práce na dokončení kanálu až k jezu, včetně úprav vtokového objektu a výtokového kanálu os strojovny ke druhému železničnímu propustku.

Copyright © 2017 GEEN Holding a.s., design a provoz: Kurzor, s.r.o.

Kurzor.net