Úvod   Kdo jsme 

MVE Široká Niva

MVE Široká Niva je rozpracovaný projekt malé vodní elektrárny s navrženým instalovaným výkonem cca 400 kW. 

Elektrárna se nachází na horním toku řeky Opavy v místě, kde se energetický potenciál využíval již na počátku 19. století. Současné vodní dílo je navrženo jako podhorská elektrárna na jarní vodu s maximální kapacitou uzpůsobenou pro šedesátidenní průtoky na řece Opavě, tj. cca 4 m3/s.

Na konci 2,8 km dlouhého přívodního kanálu je pomocí tlakového potrubí přiváděna voda na dvojici vertikálních Kaplanových turbin, každá o jmenovitém výkonu 210 kW. Navržené technické řešení umožňuje výrobu cca 3600 provozních hodin ročně. Předpoklad roční produkce by tak měl dosahovat 1.400 MWh a roční výnosy 4.500 tis. Kč. MVE je navržena se samoobslužným a plně automatizovaným provozem. Předpoklad zapojení do sítě je jaro 2016.

Copyright © 2017 GEEN Holding a.s., design a provoz: Kurzor, s.r.o.

Kurzor.net