Úvod   Genchem 

Služby

Poradenství, technická a legislativní podpora

Mezi naše základní služby patří bezplatná doprava zboží, pravidelný servis, bezplatná technicko-poradenská pomoc jako je například měření, zprostředkování zkušeností z různých oblastí chemie a polygrafie, poradenská služba v oblasti zacházení s chemickými látkami a jejich používání, odeslání zboží poštou či železniční dopravou.

Dlouhodobě úzce spolupracujeme s několika firmami z oblasti odpadového hospodářství a ekologie, což nám umožňuje většinu z námi dodaných produktů také odebírat po použití zpět a recyklovat či ekologicky likvidovat.

Pro naše zákazníky zabezpečujeme také legislativní pomoc, kterou je poradenství, autorizace nebo zabezpečování výročních zpráv o nakládání s chemickými a nebezpečnými látkami a problematika A.D.R. (přeprava a skladování nebezpečných látek), v nichž v poslední době došlo ke značnému zpřísnění v souvislosti s evropskou legislativou a REACH.

Vzhledem k neustále se měnící legislativě, upravující podmínky podnikání v oblasti chemického průmyslu, polygrafie a nakládání s chemickými látkami vůbec, připravila naše firma informační program, seznamující převážně naše obchodní partnery s těmito změnami.

Poradenství je poskytováno formou odborných konzultací, školení pracovníků, eventuálně řešením problémů přímo na místě.

Podmínky zajištění těchto povinností budeme po dohodě uzavírat smluvně.

Copyright © 2017 GEEN Holding a.s., design a provoz: Kurzor, s.r.o.

Kurzor.net