Úvod   GEEN Development 

Kabelové trasy a rozvodny

Pro komplexní řešení v energetice dodáváme realizace: 

1)     Rozvodny a transformovny VVN/VN

2)     Transformátory VVN/VN

3)     Trafostanice VN/NN

4)     Řídicí systémy a ochrany

 

V rámci kabelových tras dodáváme kompletní realizaci na klíč:

1)     Kabelové vedení

návrhy a realizace tras kabelových vedení všech napětí, výstavba kabelových tras v rozvodnách, koncovky a spojky kabelových vedení, vyvedení kabelů na venkovní stožáry VN i VVN, výměny optických komunikačních vedení, realizace domovních a průmyslových přípojek

2)     Venkovní vedení

výstavba sloupových trafostanic, úsekových odpínačů, návrhy optimální trasy venkovního vedení, přeložky venkovních vedení, opravy základů, sanace stožárů, nátěry konstrukcí, výměny optických komunikačních vedení 

Copyright © 2017 GEEN Holding a.s., design a provoz: Kurzor, s.r.o.

Kurzor.net