Úvod   GEEN Development 

Technicko-ekonomická zpráva

TEZ je technicko-ekonomická zpráva, která posuzuje budovu (areál) z hlediska technické a ekonomické náročnosti a energeticky úsporných opatření z různých pohledů. Jedná se zejména o stavební úpravy, kombinovanou výrobu elektrické a tepelné energie, samostatnou výrobu elektrické energie, osazení úsporného LED osvětlení, zpětné získávání tepla a rekuperaci.

Klientovi pomůže tato zpráva přijmout rozhodnutí, jaké opatření má přijmout z investičního hlediska a z hlediska úspory energie.

Před vypracováním zprávy je nezbytná osobní prohlídka objektu, při které je zaznamenán stav nemovitostí, výrobních technologií a dalších informací. Dále je pořízena fotodokumentace objektu a sepsán seznam požadavků investora, které si případně přeje zohlednit.

 

Technicko-ekonomická zpráva se zabývá:

1. Obálkou budovy.

2. Vlastní kombinovanou výrobou energie - KGJ.

3. Vlastní výrobou elektrické energie - FTV.

4. Úsporným LED osvětlením.

5. Zpětným získáváním tepla a rekuperací.

6. Změnou tarifů elektrické energie a plynu.

 

Co vše technicko-ekonomické posouzení obsahuje?

• osobní prohlídku objektu,

• popis stávajícího stavu,

• tepelně-technické posouzení areálu,

• návrh možných variant energeticky úsporných opatření,

• technicko-ekonomické posouzení navržených opatření,

• orientační kalkulaci.

 

Copyright © 2017 GEEN Holding a.s., design a provoz: Kurzor, s.r.o.

Kurzor.net