Úvod   GEEN Development 

Energetický audit

Energetický audit je zpráva, která obsahuje základní údaje o využití energie v různých zařízeních a budovách, včetně energetických objektů. Energetický audit nabízí návrh různých opatření, která přispějí k energetickým úsporám.

 

V JAKÉM PŘÍPADĚ REALIZOVAT POVINNÝ ENERGETICKÝ AUDIT?

• Má-li společnost více než 250 zaměstnanců.

• Má-li společnost a partnerská či spřízněná společnost dohromady více než 250 zaměstnanců.

• Je-li společnost vlastníkem budovy či energetického hospodářství a její celková spotřeba energie dosahuje hodnoty 35 000 GJ (9 722 MWh) za rok.

 

Pokud některý z těchto bodů splňujete, dle aktuálního znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií má Vaše společnost novou zákonnou povinnost, kterou musí splnit do 5. 12. 2015! Tato povinnost spočívá v pravidelném zpracovávání energetického auditu.

Alternativní možností je certifikace systému hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001 nebo systému environmentálního řízení podle normy ČSN EN ISO 14001, zahrnující energetický audit.

Tím je společnostem umožněno efektivně vynaložit finance na vybudování a certifikaci systému, který má řadu přínosů.

 

Energetický audit bude zpracován dle zákona č. 406/2000 Sb., v platném znění a jeho souvisejících vyhlášek.

 

Dále bude obsahovat:

• titulní list,

• identifikační údaje,

• popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu,

• vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu,

• návrhy opatření ke zvýšení účinnosti využití energie,

• varianty návrhu jednotlivých opatření,

• výběr optimální varianty,

• doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický audit,

• evidenční list energetického auditu,

• kopii dokladu o vydání oprávnění.

 

Podklady pro stanovení ceny:

• spotřeba plynu za poslední 3 roky,

• podlahová plocha,

• srovnání spotřeby energie,

• webový náhled objektu.

Copyright © 2017 GEEN Holding a.s., design a provoz: Kurzor, s.r.o.

Kurzor.net