Úvod   GEEN Development 

LED osvětlení, veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení je jedním z míst, kde lze výrazným způsobem snížit náklady na energie. Pokročilá LED technologie již dokáže v současné době zajistit srovnatelný nebo lepší světelný komfort než dosud používané sodíkové, rtuťové či metalhalogenidové výbojky. Náklady na výměnu zdrojů osvětlení jsou již relativně nízké a investice do LED osvětlení se vrátí v průběhu deseti let standardního používání.

Výhodou při využití LED osvětlení je nejen úspora nákladů (až o 85 %), ale také zvýšená bezpečnost obyvatel – LED zdroje světla lépe osvětlí ulice, protože emitují světlo nikoliv ve tvaru pomyslného kuželu jako klasické zdroje osvětlení, ale také do stran. Zároveň však LED zdroje neemitují světlo a teplo do prostoru nad sebou, čímž je potlačen nežádoucí světelný smog.

Veřejné LED osvětlení jsme schopni realizovat nejen ve standardním smluvním vztahu, ale také v režimu EPC (Energy Performance Contracting), kdy je zařízení v našem vlastnictví a odběratel následně splácí investici z budoucích úspor. Základní výhodou takového projektu je společný zájem dodavatele a odběratele na dosažení úspor, rizika investice v takovém případ přebírá dodavatel.

Copyright © 2017 GEEN Holding a.s., design a provoz: Kurzor, s.r.o.

Kurzor.net